Čo dokáže hypnóza?

Hypnóza. Slovo opradené strachom, tajomnom, mystikou. Väčšinou sa s týmto tajomným slovom stretávame v amerických hororových filmoch. Aká je však ozajstná pravda o hypnóze? Naozaj si myslíte, že hypnóza je len akousi estrádnou zábavou alebo je hypnóza vedeckým odborom či nebezpečným šaralatánstvom? V akých prípadoch môže  hypnóza pomáhať? Dá sa pomocou hypnózy aj liečiť? Chceli by ste sa zbaviť rôznych zdravotných problémov, bolestí, zlozvykov či iných závislostí pomocou hypnózy? Chceli by ste posilniť svoje sebavedomie alebo vôľové vlastnosti. Chceli by ste toto všetko a ešte aj mnoho iných vecí, ktoré pomocou hypnózy je možné dokázať? Chceli by ste to,  keby ste mali istotu, že sa to dá a že Vám to naozaj pomôže? Skúste si pozrieť toto informačné video o využití hypnózy TU a možno sa na to všetko pozriete aj z iného uhla pohľadu, než ste to vnímali doteraz.

          HYPNÓZA                                                                    AUTOHYPNÓZA

         29    sluchatka

Hypnóza ako nástroj zábavy?  🙁

Niekedy sa s hypnózou môžeme stretnúť na rôznych estrádnych predstaveniach alebo v cirkuse, kedy je predvádzaná ako nevkusná atrakcia pre pobavenie divákov. Ľudia potom podliehajú dojmu, že hypnóza je niečo zlé alebo  nadprirodzené, manipulatívne a nebezpečné,  majú predstavu, že je to tajomný až hrôzostrašný spôsob ovládania mysle, pri ktorom sa hypnotizovaný človek stáva len bezmocnou obeťou.

Kde je však pravda?
To všetko je totiž veľmi vzdialené pravde. Hypnóza je darom! A využívanie hypnózy pre akési nechutné pobavenie obecenstva je dehonestáciou jej pravého účelu využitia. Hypnóza sa používa hlavne v psychológii ako terapeutický prostriedok, pomocou ktorého je možné pomôcť človeku prekonať a zvládnuť aj tie najťažšie zdravotné či psychické ťažkosti.

Ľudia sa neraz pýtajú, či v reálnom živote existuje nejaký pocit, ktorý by sa dal prirovnať k pocitu, ktorý má človek v hypnóze. Ten sa prirovnáva  k sledovaniu napínavého filmu, keď sa nechajú strhnúť dejom a pritom zabudnú na celý svet. Prestanú si všímať, čo sa okolo nich deje. Okolité zvuky sa stávajú nepodstatné, zredukuje sa logické myslenie a do popredia sa dostáva vnútorný zážitkový svet, jeho emócie, pocity a vizualizácie.

Hypnóza je zvláštny psychický stav medzi bdením a spánkom, pre ktorý je charakteristický zmenený stav vedomia, zvýšená sugestibilita (ovplyvniteľnosť vonkajšími vplyvmi či okolnosťami) a zvýšená vnímavosť hypnotizéra. Stav hypnózy sa dá zhruba prirovnať k prežívaniu živého sna, ktorý sa čoskoro stane skutočnosťou. Pozornosť človeka počas hypnózy je sústredená na intenzívne vnímanie pozitívnej vizualizácie svojich vlastných prežitkov, precítených a intenzívne aj prežitých počas priebehu hypnózy.  Hypnotizovaný prijíma od hypnotizéra len tie sugescie, s ktorými sa v plnej miere on sám vedome aj stotožňuje. Po vystúpení z hypnotického stavu,  hypnotizovaný preberá všetky svoje prežitky do svojho reálneho života a snaží s ich Vo svojom reálnom živote podvedome aj uplatňovať.

Liečenie s hypnózou
V úvode som spomínal široké využitie hypnózy. Význam hypnózy spočíva predovšetkým v liečebnom využití. Možno ju využiť ako prostriedok navodenia relaxácie, alebo klientovi dávať všeobecné terapeutické sugescie na zlepšenie jeho zdravotného stavu, istoty, sebavedomia, pohody a spokojnosti. Najčastejšie sa hypnóza využíva na odstránenie rôznych nežiadúcich symptómov, ktoré môžu ovplyvňovať život človeka nesprávnym resp. nežiadúcim smerom .

Je veľmi účinné, keď sa správne sformulované sugestívne formulky opakujú niekoľkokrát počas viacerých sedení. Hypnóza potom môže liečebne pôsobiť sama osebe, ako malý veľký „zázrak“ alebo môže mnohonásobne zvýšiť účinnosť rôznych iných psychoterapeutických metód liečenia. Zároveň je to výborný spôsob, ako efektívnejšie pôsobiť na uzdravenie klienta.

Hypnoterapia sa konkrétne využíva na odstránenie rôznych tipov chronických bolestí, neurózy, depresie, pri poruchách reči, tréme, pri nesprávnych stravovacích návykoch, pri nespavosti, pri odbúravaní depresií a rôznych iných ochoreniach. Veľmi účinne je možní hypnózu využívať aj pri rôznych druhoch závislostí ako aj odbúraní rôznych zlozvykov akým je napríklad fajčenie.

Hypnózu je však možné využívať aj na podporné účely, napríklad pri učení na zvýšenie sústredenia a následne zlepšenia schopnosti si mnohonásobne viacej zapamätať, pri výuke cudzích jazykov, využíva sa tiež na zvýšenie športových výkonov, na povzbudenie vlastného sebavedomia ap.

Strašiak menom hypnóza
Hypnóza je veľmi účinný prostriedok pri redukcii fóbií a chorobných strachov, alergií, porúch koncentrácie či chronickej únavy. Často diskutovanou témou vo verejnosti sú obavy, či sa hypnóza nedá zneužiť napríklad na to, že sa počas nej vsugeruje, aby človek niekomu ublížil. Tieto úvahy vyplývajú hlavne z nevedomosti a mylných predstáv ľudí, ktorým sa pri slove hypnóza vynoria v mysli televízne vysielanie z rôznych estrádnych hypno-šou a následne mylne predpokladajú, že aj  počas hypnoterapie budú nebodaj zmanipulovaní a budú počúvať „rozkazy svojho pána“.

Tu by som rád uviedol veci na pravú mieru. V hypnóze človek neurobí nič, čo je, alebo by mohlo byť v rozpore s jeho morálnymi zásadami. Nespácha žiadny spoločensky škodlivý čin. V hypnóze nedochádza k odblokovaniu morálky človeka. Hypnotizovaný človek nie je nikdy v moci druhého. Znamená to, že ak sa niečo prieči morálke a etickým zásadám hypnotizovaného, nie je možné takúto hypnózu a následne ani hypnotické sugescie účinne zrealizovať. Hypnotizovaný počas hypnózy nikdy nestráca vlastný úsudok, preto nie je možné mu vsugerovať veci s ktorými by sa on sám na vedomej úrovni nestotožňoval. V tej chvíli by totiž hypnotizovaný okamžite z hypnózy vystúpil.

Napríklad, ak hypnotizovaný nie je pred vstupom do hypnózy odhodlaný sám a zo svojej vlastnej vôle  (teda nie z vôle niekoho iného) prestať fajčiť resp. úplne sa vzdať svojho tabakového zlozvyku, tak hypnóza nikdy nemôže byť úspešná! Hypnózou nemožno nikoho donútiť urobiť to, čo on sám urobiť nechce. Tomu, aby mohla byť pomoc vo forme hypnózy úspešná, musí vždy pred jej zahájením predchádzať vzájomný rozhovor medzi hypnotizérom a hypnotizovaným subjektom, kde hypnotizér hypnotizovanému vždy vysvetlí, ako bude daná hypnóza prebiehať, aký bude mať priebeh, čo môže počas nej a aj po nej očakávať a len na základe tohoto rozhovoru si potom hypnotizér musí pýtať povolenie od hypnotizovaného, aby ho presne týmto dohodnutým spôsobom mohol do hypnózy uviesť. Teda hypnotizovaný presne vie, čo od toho môže očakávať, aký to bude mať priebeh a keby hypnotizér akokoľvek vybočil od problematiky vopred dohodnutej témy alebo by sa akokoľvek ináč pokúšal vsugerovávať hypnotizovanému iné veci, než na akých sa predom dohodli, hypnotizovaný by z hypnózy okamžite vystúpil.

Toto isté platí aj pri zábavných  javiskových hypnózach. Aj tam platia tie isté pravidlá. Na začiatku vždy hypnotizér vyzve z obecenstva ľudí, ktorým ale vopred oznámi, že sa bude jednať o zábavnú šou, preto sa prihlásia len zvedaví ľudia, ktorí sú si vedomí toho, že sa budú účastniť nejakej vopred nešpecifikovanej zábavnej šou. Následne si ich hypnotizér všetkých určitými, vopred pripravenými nenápadnými metódami preverí, kto z nich je do akej miery  hypnatibilný a všimnite si, že z pravidla vždy troch štyroch aj viacerých pošle z javiska hneď preč. Je to z toho dôvodu, že zistil u nich menšiu hypnabilitu a nemuseli by súhlasiť vykonávať niektoré úkony ktoré majú byť stredobodom zábavy, čím by mu mohli  jeho šou pokaziť. Dobre to vystihuje nádherné video o hypnóze, ktoré si môžete pozrieť TU .

Hypnóza nie je nič nadprirodzené ani mystické. Je to liečebný prostriedok, ktorý pomohol už tisíckam ľudí na svete a pokiaľ potrebujete pomôcť aj Vy, neváhajte ma kontaktovať. Prípadne ak Vás táto téma zaujíma, môžete požiadať o členstvo v uzavretej skupine na FB s názvom  DARUJTE SI ŠŤASTNÝ ŽIVOT alebo HYPNÓZOU K „ZÁZRAKU“  , ktorú som práve založil a kde budem zverejňovať všetky dostupné a zaujímavé články o hypnóze .

Pekný deň a mnoho, mnoho nových, každodenných radostných a šťastných chvíľ,

praje   ZEP TEPI

info@autosugescia.sk