Týchto 25 výrokov známeho svätca, môže v mnohých ľuďoch zmeniť náhľad na život a tým aj náhľad na seba samého.
1.Mier nájdete v sebe. Nehľadajte ho v inde a v iných.
2. Ak je Vaša myseľ jasná, sprevádza Vás radosť ako tieň a nikdy Vás neopustí.
3. Sme zložení zo svojich myšlienok. Stávame sa tým, na čo myslíme.
4. Tajomstvo zdravého ducha aj tela je založené v netrápení sa minulosťou, neprepadaniu obavám z budúcnosti, ale vo vedomom prežívaní prítomnej chvíle.
5. Prepadnúť hnevu je to isté, ako chcieť po niekom hodiť rozpálený uhlík. Zo všetkého najpravdepodobnejšie sa popálime sami.
6. Vaším životným poslaním je nájsť svoje predurčenie a zasvätiť mu svoje srdce aj dušu.
7. Hlupák poznajúci svoju hlúposť je múdry už len tím, že o nej vie. Hlupák, ktorý sa pokladá za mudrca, je naozajstný hlupák.
8. Každé ráno sa znovu rodíme. Len to, čo robíme práve teraz, má skutočný význam.
9. Na svete neexistuje silnejší požiar, než je závisť, nenávisť a chamtivosť.
10. Šťastie nezáleží na tom, kto ste, koľko čoho máte. Závisí výhradne na tom, čo si myslíte.
11. Trestaný nebudete za svoj hnev, trestaný budete svojím vlastným hnevom.
12. Všetko pochopiť znamená všetko odpustiť.
13. Môžeme sa radšej tisíckrát zmýliť a mať lumpa za svätého, ako raz pokladať Svätca za lumpa.
14. Nenávisť nikdy nevymietneš nenávisťou, vždycky iba láskou.
15. Všetko, čím sme, je dôsledkom našich myšlienok.
16. Tajomstvo bytia spočíva v zbavení sa strachu. Nebojte sa, čo s Vami bude. Vašu budúcnosť to nijako neovplyvní, zato Vaša prítomnosť bude pokojnejšia.
17. Nie je cesty ku šťastiu. Šťastie je cesta sama.
18. Bolesť je nevyhnutná. Utrpenie však je čisto osobnou voľbou každého človeka.
19. Šťastie nikdy nenavštívi človeka, ktorý si neváži toho, čo už má.
20. Tisíc sviečok môžeš zapáliť jedinou sviečkou a jej život sa tím neukráti. Tvojho šťastia neubudne, keď sa oň podelíš.
21. Kto nemá na rukách rany, tomu jed neublíži. Kto nepôsobí zlo, na toho cudzie zlo nepôsobí.
22. Bez sebazdokonaľovania aj rozumný človek zhlúpne.
23. Jediné upokojujúce slovo je užitočnejšie, než tisíc rečí zložených z prázdnych slov.
24. Staviteľ kanálov spútava vodu, lukostrelec určuje šípu smer letu, tesár premieňa strom, múdry človek krotí sám seba.
25. Zvíťaz sám nad sebou a v tom momente sa staneš víťazom tisícich bitiek.