Možno tejto metóde neveríte, alebo z nej máte obavy rôzneho druhu, alebo zatiaľ len netušíte čo všetko je možné pomocou hypnózy dokázať. Hypnóza vám vie pomôcť od mnohých neduhov a chorôb. Vyskúšali ste už niekedy hypnózu? Boli ste už niekedy v hypnotickom stave? Zrejme si pomyslíte, že určite nie. No je to mylná predstava, preto že len v priebehu každého jedného dňa sa dostanete do hypnózy viacej ako dva krát.  Nenechajte sa zmýliť nevedomými neprajníkmi, ktorí tvrdia o hypnóze rôzne svoje ničím neoverené „PRAVDY“, hypnóza ani zďaleka nie je scénou z hororového filmu či jarmočným trikom a už vonkoncom to nie je mágia alebo šarlatánstvo!

Čo je to vlastne hypnóza?
Je  to  zvláštny stav mysle navodený človekom, ktorý má s touto metódou odborné skúsenosti. Zvyčajne sa  jedná  o skúseného hypnotizéra. Tento jedinečný stav mysle umožňuje vzájomné prepojenie  a  komunikáciu  podvedomia  s  vedomou  mysľou  zhypnotizovaného  človeka. V hypnotickom  stave  je  klient  viacej  otvorený  vnímaniu,  pomocou  ktorého je  možné riešiť rozličné problémy a tiež liečiť nielen dušu, ale aj telo človeka.

Iste ste už v televízii videli predstavenie, pri ktorom hypnotizovaný poslúchal príkazy, či vykonával pohyby alebo si spomínal na veci na ktoré by si za „normálnych“ podmienok nedokázal spomenúť? Práve tieto neobvyklé schopnosti hypnózy, keď sú zamerané správnym vopred dohodnutým smerom, môžu byť mimoriadne užitočné pri zbavení sa rôznych neduhov a chorôb.

Ako prebieha hypnóza?

Hypnóza   v   pravom   slova   zmysle  je  vlastne  cielená  komunikácia  medzi  hypnotizérom a hypnotizovaným za účelom dosiahnutia vopred  stanoveného cieľa. Zvyčajne sa vyvoláva pozitívnou sugesciou, teda slovným alebo iným pôsobením na človeka, ktorý má byť zhypnotizovaný. A na čo je dobré byť zhypnotizovaný? Tzv. hypnoterapia pomáha dať do súladu vedomú a podvedomú myseľ človeka čo v konečnom dôsledku pomáha odstraňovať rôzne zdravotné problémy a poruchy. Hypnóza je stará, ako ľudstvo samo, už starí Egypťania pomocou nej účinne pomáhali liečiť. A však vďaka farmaceutickým spoločnostiam, ale aj iným mocným tohoto sveta, ktorí sami zistili jej možnosti, sa na dlhé obdobie stala účelovo zaznávanou metódou liečenia práve pre svoju vysokú percentuálnu úspešnosť, bez používania klasických, drahých a nie vždy účinných medikamemntóznych liečebných metód. Aj to je dôvodom toho, že väčšina „pacientov“ sa pre tento postup liečby pomocou hypnózy rozhodne až vtedy, keď lieky či iná liečba nezaberie a stav „pacienta“ je už kritický alebo v niektorých prípadoch možno už aj bezvýchodiskový.

Čo všetko vlastne dokáže hypnóza vyliečiť?
Zárodok každej vážnejšej, ale aj menej vážnej choroby vzniká a dostáva silu nevedome v mysli človeka. A keďže tam vzniká z dôvodu myslenia, zákonite z toho istého dôvodu, zmenou svojich myšlienok a myšlienkových vzorcov môže aj zaniknúť. Každá vážnejšia choroba, či už tomu veríte alebo nie, je len produktom mysle daného človeka. Sú to jeho myšlienkové vzorce s ktorými sa daný človek stotožňuje a dennodenne si ich vedome či nevedome opakuje alebo sa jeho vedomá myseľ s nimi len stotožňuje. Tieto myšlienková vzorce potom preberá jeho podvedomie a s väčšou či menšou intenzitou sa ich snaží sebe vlastným spôsobom zviditeľniť na obrazovke reality daného človeka. Je to vždy o tom, ako človek myslí, tak bude žiť a čím sa človek najintenzívnejšie zaoberá, čo najintenzívnejšie preciťuje to sa potom skôr či neskôr zobrazí a zhmotní v jeho živote. (Skúste sa nezaujate zamyslieť na sebou samým a prídete na to, že všetko to, na čo ste niekedy  intenzívne mysleli, už či to bolo dobré, alebo zlé a dali ste tomu intenzívny pocit radosti alebo strachu, skôr či neskôr sa ona situácia objavila na plátne Vášho reálneho života)

Je toho skutočne veľa v čom hypnóza dokáže pomôcť. Okrem psychických a návykových problémov totiž môže liečiť aj telo. Ako som už vyššie naznačoval, mnohé choroby a to aj tie najvážnejšie vznikajú z nesúladu medzi telom (hmotou) a dušou (silou) ktorých nesúlad je zapríčinený nesúladom vedomej a podvedomej mysle človeka. Takýto zlý psychický stav potom zhoršuje telesné prejavy choroby a spomaľuje alebo úplne znemožňuje liečenie.

Z mnohých psychických problémov, ktoré sa zvyknú liečiť pomocou hypnózy treba spomenúť nespavosť, strach, trému, bolesti hlavy, problémy s koncentráciou, úzkosť či depresie a mnohé iné.

Pomerne veľmi úspešne sa hypnóza používa aj pri boji s návykmi a závislosťami, či už ide o hazardné hry, alkohol, fajčenie, alebo drogy. Možno vás však prekvapí, že hypnóza pomáha liečiť aj psychosomatické poruchy medzi ktoré sa radí aj astma, obezita, anorexia, žalúdočné problémy či kardiovaskulárne choroby, ako aj niektoré počiatočné, ale aj pokročilejšie štádiá rakoviny.

Ľudia ktorí trpia bolesťami akéhokoľvek druhu a ktorým už klasické lieky proti bolesti nezaberajú, alebo majú prípadne nežiadané vedľajšie účinky, by mali pri slove hypnóza rozhodne zbystriť pozornosť. Práve touto metódou sa dajú odstrániť niektoré bolesti zubov, hlavy, chrbta či končatín, ale aj iných chronických bolestí, ako sú migréna alebo bolesti spojené s liečbou rakovinových ochorení.

Cenník mojich služieb nájdete tu:   https://autosugescia.sk/wp-admin/post.php?post=2787&action=edit