Môže byť účinná liečba depresií pomocou autosugescie ?

Depresie a autosugescia Ktokoľvek sa za určitých podmienok, môže dostať do depresívneho stavu. Depresia je bežná psychická porucha, ktorá sa môže prejavovať