Autosugescia-účinný pomocník na odbúranie stresu.

Relaxácia pomocou autosugescie? Relaxácia, je to uvoľnený stav tela a mysle, pri ktorom sú v maximálnej miere potlačené všetky možné stresy, napätia a