Autosugescia a športové výkony.

Každý vie, že byť úspešným športovcom si vyžaduje zachovanie vysokej úrovne fyzickej zdatnosti. Avšak, toto je len jedna zo súčastí stratégie potrebnej k športovému úspechu. Podľa niektorých výskumov má  športový výkon čím ďalej, tým viacej čo do činenia s mentálnymi schopnosťami daného športovca, ktoré sú mnoho krát dôležitejšie, ako tie fyzické schopnosti. Pre mnoho ľudí toto tvrdenie môže vyznievať ako veľmi nepravdepodobné a nesprávne tvrdenie. Ale je mnoho športovcov, hlavne tých vrcholových, ktorí si uvedomujú, aký veľký potenciál a akú ohromnú silu skrýva v sebe ich pozitívne naladený psychický stav. Čoraz viacej si uvedomujú, aký pozitívny vplyv má na ich športové výkony, práve správne naladenie ich psychického postoja a to hlavne tesne pred podaním športového výkonu. Mnohý športovci (jednotlivci), ale aj mnohé športové kluby za týmto účelom vyhľadávajú a práve z tohoto dôvodu aj angažujú do svojich realizačných tímov okrem silových a taktických trénerov aj trénerov mentálnych, teda športových psychológov.

Jedným z najúspešnejších techník, ako psychicky pripraviť športovca, aby podal čo najlepší športový výkon je autosugescia. Autosugesciu na zvýšenie svojej výkonnosti už mnoho rokov využívajú práve profesionálni športovci. Využívajú ju hlavne, ako „povolenú dopingovú terapiu“ za účelom zvýšenia ich prirodzených fyzických a psychických schopností. Aj keď sa o tom verejne veľmi nehovorí a táto téma je v športe akoby tabuizovaná, dovolím si tvrdiť, že všetci výkonní profesionálni športovci, ktorí dosahujú vo svojich disciplínach neuveriteľné športové výkony, dosahujú ich len preto, lebo pravidelne okrem fyzického a taktického tréningu využívajú aj mentálny tréning pomocou hypnózy, alebo autosugescie, ako veľmi účinný psychologický prvok k dosiahnutiu maximálneho možného športového výkonu..

Kontrola mysle v športe

Úspešní športovci sú schopní kontrolovať a stimulovať stav svojej mysle, čím získavajú psychologickú prevahu nad svojimi súpermi. Táto ich výhoda, im bráni podávať  podpriemerné výkony, a neumožní športovcovi upadnúť do nervóznych a pochybovačných stavov. Naopak umožňuje športovcovi plne sa sústrediť na svoj športový výkon a zbavuje ho  akýkoľvek pochybností o možnom neúspechu.  Hlavným účelom autosugescie je, že sa snaží pozitívnym spôsobom nastaviť športovcovu myseľ na absolútne sústredenie k dosiahnutiu  svojho cieľa a zároveň mu umožňuje účinne potláčať negatívne myšlienky a emócie, čo je vlastne základom športovej psychológie. Autosugescia ako taká, môže byť a dovolím si tvrdiť, že často aj je k tomuto účelu úspešne využívaná.

Ako môže autosugescia pomôcť pri športovom výkone?

Autosugescia môže byť úspešne využívaná prakticky, v každom športovom odvetví. Každý športovec, či už je v súčasnosti úspešný, alebo nie, má možnosť pomocou presne špecifikovaných autosugestívnych  sugescií zobudiť v sebe skryté vnútorné psychologické zdroje a plne ich využiť na zvýšenie svojej športovej výkonnosti. Umenie využívania týchto skrytých vnútorných zdrojov a ich uvedenie do činnosti v ten správny čas, môže urobiť zo dňa na deň z doteraz priemerne výkonného športovca, absolútnu jednotku vo svojej disciplíne.

Hlavné zameranie sa autosugescie v tréningovom procese je mierené na zlepšenie a zvýšenie mentálneho postoja jednotlivca, alebo celého tímu. Pomocou hlbokej autosugestívnej relaxácie a účinnými sugesciami sú do podvedomia športovca vštepované formulky na odstránenie úzkostných a pochybovačných stavov a na posilnenie dôvery vo vlastný úspech. Každý jedinec je iný, takže aj výsledky sa budú líšiť. Závisí to od toho, ako je ten ktorý športovec schopný ponoriť sa do hlbokej autosugestívnej relaxácie a prijať jednotlivé sugescie. Ale všeobecne je overené, že každý jednotlivec, ktorý podstúpil mentálny tréning pomocou autosugescie, podstatne zvýšil svoju výkonnosť a ďalším používaním autosugescie sa zbavil stresu, prekonal rozptýlenie a obavy z neúspechu a získal dôveru vo svoje schopnosti.

Vedomá myseľ v záťažových situáciách veľa krát nedokáže zvládnuť nápor a má tendenciu spochybňovať možnosť úspechu. Naopak nevedomá myseľ, naše podvedomie, pokiaľ je správne stimulované, dokáže v nás  prebudiť pozitívnu energiu a predstavivosť. Pomocou autosugescie je možné dosiahnuť stav vizualizácie úspechu v akejkoľvek v súťaži. Autosugescia môže pomôcť doladiť vašu myseľ a naprogramovať ju na úspech. Je dokázané, že pokiaľ je ľudská myseľ schopná predstaviť si niečo ako reálne, povedzme v tomto prípade športový výkon, tak vtedy je telo reálne schopné tento stav aj dosiahnuť.

Autosugescia môže pomôcť športovcom:

  • zvýšiť ich sebavedomie a sebadôveru
  • odstrániť negatívne myšlienky alebo pochybnosti
  • zvýšiť motiváciu a odhodlanie
  • použiť hlbokú relaxáciu a koncentráciu na predstavu úspechu
  • zvýšiť sústredenie, zachovať pokoj a prekonať rozptýlenie
  • a mnoho iných pozitívnych vecí.