Zbavte sa zlozvyku fajčenia pomocou Autosugescie

Dnes je na svete veľmi veľký počet ľudí, pre ktorých by bola autosugescia veľmi účinným spôsobom, ako sa zbavili  nezdravého zlozvyku. Táto metóda funguje na základe úplného potlačenia  negatívneho správania fajčiara a jeho dlhodobo zaužívaných vzorcov spojených s vyvolaním chuti na cigaretu a následným fajčením. Práve tieto myšlienky a myšlienkové vzory správania fajčiara najčastejšie spôsobujú to, čo fajčiarovi bráni úspešne vzdať sa tohto zlozvyku.

Keď ľudia (fajčiari) robia predsavzatia alebo rozhodnutia, aby prestali fajčiť, tak kľúčovým aspektom k úspešnému zavŕšeniu tohto rozhodnutia je rozhodný názor daného jednotlivca zmeniť svoj pohľad na cigarety. Prelomiť túto závislosť, je totiž veľkou výzvou pre každého fajčiara. Veľká väčšina fajčiarov by aj chcela prestať fajčiť, ale na druhej strane sa niekde v hĺbke svojho podvedomia boja presne toho, že čo by bolo, keby už nefajčili. Nastávajú u nich nepredstaviteľné otázky „ čo potom keď prestanem“ ?  Okamžite si predstavia všetky tie situácie, keď nevedome siahajú po cigarete. Všetky tie situácie majú totiž v podvedomí zakódované a zrazu ich majú všetky pred očami. A tu sa skrýva najväčší problém fajčiara !!! Fajčiar si uvedomuje, že pri všetkých tých dennodenných navyknutých činnostiach by už nemal mať pri sebe „svoju najlepšiu priateľku“ cigaretu. Toto je dôvod, prečo fajčiari vidia možnosť prestať fajčiť, ako niečo nemožné, prípadne veľmi zložité. Sú proste zamilovaný do svojej „naj“ kamarátky, ktorou nie je nikto iný, ako jeho cigaretka.

Autosugescia sa zameriava na túto zásadnú zmenu u každého fajčiara, jej snahou je bezbolestným spôsobom vyvolať a tiež dokonať rozvodové konanie medzi fajčiarom/kou a jeho/jej milencom/kou a práve preto sa Autosugescia rýchlo stáva jedným z najobľúbenejších foriem, ako sa navždy rozlúčiť s cigaretou.

Jediná a základná vec, ktorej si musí fajčiar pri skoncovaní so svojím fajčiarskym zlozvykom pomocou autosugescie byť vedomý,  je že musí byť na 100% stotožnený sám so sebou, že naozaj chce prestať fajčiť a že sa pre to rozhodol  on sám a to bez akýchkoľvek iných cudzích intervencií. Musí to byť len a len jeho rozhodnutie. Pri zvažovaní prestať fajčiť pomocou autosugescie, prvá vec, ktorú človek musí urobiť, je uistiť sa, že sa rozhodol ukončiť zlozvyk fajčenia z vlastnej iniciatívy a sám pre seba, teda nie pre niekoho iného.  Pre ukončenie fajčiarskeho zlozvyku pomocou autosugescie je totiž najdôležitejšie to, že sa fajčiar rozhodol prestať fajčiť sám pre seba a nie pre nejaký „akýkoľvek“ iný dôvod. Ak je táto podmienka splnená, tak rozlúčka s fajčením pomocou autosugescie bude takmer 100%-tne účinná a fajčiar sa k cigaretám už nikdy nevráti.

Autosugescia je veľmi jednoduchý, bezbolestný a svojím spôsobom celkom príjemný spôsob, ako sa navždy zbaviť tohto zlozvyku. Funguje to tak, že autosugestívna nahrávka uvedie klienta (fajčiara) do  hlbokého uvoľneného stavu.  V tomto nádhernom, uvoľnenom stave je myseľ klienta otvorená k prijímaniu pozitívnych sugescií. Týmto spôsobom a v tomto okamžiku, bude  autosugestívna meniť myšlienkové vzory fajčiara. Bude mu dávať sugestívne  návrhy, ako sú napríklad  „nechcem  cigaretu“ alebo “ zo zápachu cigaretového dymu je mi zle“ predstaví si aj iné nepríjemné pachy a pocity, ktoré sa môžu spájať s fajčením a podobne.  . Zároveň sa klient pripraví na správne používanie autosugescie, ktorá ako sa hovorí „dokoná dielo.“  V tejto chvíli sa každý fajčiar stane nefajčiarom a už nikdy v živote sa k tomuto zlozvyku nevráti.

Mnohí ľudia ( fajčiari ) nechcú prestať okamžite s fajčením a volia iné alternatívne postupy, ako je  napríklad Nicorette náplaste, magnety do uší, elektronické cigarety, biorezonancie, kladenie rúk na akési magické plechy, ktoré vytiahnu z človeka nikotín a mnoho iných spôsobov. Je na každom človeku, aký spôsob si zvolí.  Majte však vždy na pamäti! Fajčenie nie je návykové! Fajčenie je len zlozvyk! Neexistuje žiadna závislosť na nikotíne!!!!!!!

Je veľmi dôležité si je uvedomiť, že autosugescia je pre fajčiara to najúčinnejšie, najrýchlejšie a najjednoduchšie riešenie, ako prestať s fajčením a stať sa človekom, ktorý nie je otrokom svojho zlozvyku, teda svojho fajčenia. Autosugescia je konečným riešením pre ľudí, ktorí sa naozaj chcú zbaviť svojho zlozvyku fajčenia a naozaj chcú tento svoj cieľ aj dosiahnuť. . Cieľom autosugescie („ Prestaňte fajčiť pomocou autosugescie“)  je umožniť ľuďom prevziať kontrolu nad svojou závislosťou, zbaviť sa jej a už nikdy sa k nej nevrátiť.  „ Prestaňte fajčiť pomocou autosugescie“ a zbavte sa navždy svojej závislosti na fajčení.