Čo dokáže hypnóza?

Hypnóza. Slovo opradené strachom, tajomnom, mystikou a v poslednej dobe aj nevkusným teatrálnym humorom. Väčšinou sa s týmto tajomným slovom stretávame v amerických hororových filmoch. Aká je však ozajstná pravda o hypnóze? Naozaj si myslíte, že hypnóza je len akousi estrádnou zábavou alebo nebezpečným šarlatánstvom určeným k dehonestácii ľudí, ktorí sú ochotní urobiť čokoľvek, len aby sa mohli zviditeľniť v televízii, prípadne zarobiť za takúto činnosť nemalé peniaze? Áno, určite sú aj hypnotizéri, ktorí sa zaoberajú hypnózou výlučne na estrádne účely, pri čom ani len netušia ako svojim počínaním  škodia nimi vybraným ľuďom, ale aj celkovej osvete fenoménu hypnózy ako takej. Pre takýchto ľudí totiž etický kódex nič neznamená a za honbou po akejsi „sláve“ a peňažným ziskom sú ochotní urobiť čokoľvek ! Hypnóza je pre ľudí darom a nemala by sa vedome a účelovo zneužívať! S hypnózou je to ako so živlami. Môžu byť dobrými služobníkmi, ale zlými pánmi. Nie vždy platí, že to čo je prezentované, je vždy aj pravdivé. Aj každý lekár má svoj diplom, ale všetci dobre vieme, že diplom vám dnes nezaručuje, že daný lekár je naozaj tým najlepším odborníkom vo svojom odbore. Samotný diplom ho dobrým lekárom nerobí. No a v tomto istom duchu je potrebné pozerať sa aj na hypnoterapiu alebo hypnotizéra.

V akých prípadoch môže  hypnóza pomáhať? Dá sa pomocou hypnózy aj liečiť? Chceli by ste sa zbaviť rôznych zdravotných problémov, bolestí, zlozvykov či iných závislostí pomocou hypnózy? Chceli by ste posilniť svoje sebavedomie alebo vôľové vlastnosti. Chceli by ste toto všetko a ešte aj mnoho iných vecí, ktoré pomocou hypnózy je možné dokázať? Chceli by ste to,  keby ste mali istotu, že sa to dá a že Vám to naozaj pomôže? Skúste si pozrieť toto informačné video o využití hypnózy TU a možno sa na to všetko pozriete aj z iného uhla pohľadu, než ste to vnímali doteraz.

HYPNÓZA                                                                    AUTOHYPNÓZA

 29    sluchatka

Hypnóza ako nástroj zábavy?  🙁

Niekedy sa s hypnózou môžeme stretnúť na rôznych estrádnych predstaveniach viď Hypnoshow v TV Markíza alebo aj v cirkuse, robia podobné predstavenia, kedy je hypnóza predvádzaná, ako nevkusná atrakcia pre pobavenie divákov. Ľudia potom podliehajú dojmu, že hypnóza je niečo veľmi zlé alebo  nadprirodzené, manipulatívne a nebezpečné. Majú predstavu, že je to tajomný až hrôzostrašný spôsob ovládania mysle, pri ktorom sa hypnotizovaný človek stáva len bezmocnou obeťou hypnotizéra.

Aká je však ozajstná pravda o hypnóze?

Hypnóza by sa mala používať hlavne v hypnoterapii ako terapeutický prostriedok, pomocou ktorého je možné pomôcť človeku prekonať a zvládnuť zdravotné, duševné či návykové ťažkosti, ale aj posilniť jeho sebavedomie, nastaviť pamäťové receptory, učiť sa cudzie jazyky, prekonávať vlastné obmedzujúce presvedčenia ap.

Ľudia sa neraz pýtajú, či v reálnom živote existuje nejaký pocit, ktorý by sa dal prirovnať k pocitu, ktorý má človek v hypnóze. Ten je možné prirovnávať  k sledovaniu napínavého filmu, keď sa diváci nechajú strhnúť dejom a pritom zabudnú na celý reálne existujúci svet okolo nich. Prestanú si všímať, čo sa okolo nich deje. Okolité zvuky sa stávajú nepodstatné, zredukuje sa logické myslenie a do popredia sa dostáva vnútorný zážitkový svet a pocity z emocionálne preciťovaného deja daného filmu.

Hypnóza je zvláštny stav mysle, v ktorom sa človek ocitá medzi bdením a spánkom. Tento stav je charakterizovaný zmeneným stavom vedomia, zvýšenej sugestibility a zvýšenou sústredenosťou na inštrukcie terapeuta. Stav hypnózy sa dá prirovnať k vedomému snívaniu so zatvorenými očami, pričom ľudská pozornosť počas hypnózy nie je sústredená na vonkajší svet, ale do svojho vnútra. Hypnotizovaný po vzájomnej dohode prijíma od hypnotizéra sugescie smerujúce k vopred vytýčenému cieľu. Tieto sugescie sú zadávané priamo do podvedomia klienta a jeho podvedomie ich následne pri plnej bdelosti realizuje v jeho bežnom živote..

Zdravie s hypnózou
V úvode som spomínal široké využitie hypnózy. Význam hypnózy spočíva predovšetkým v relaxačno-liečebnom využití. Možno ju využiť ako prostriedok navodenia relaxácie pri ktorej je možné klientovi dávať všeobecne účinné terapeutické sugescie na zlepšenie jeho zdravotného stavu, pocitu istoty a väčšieho sebavedomia, pocitu pohody a spokojnosti alebo na odstránenie nežiadúcich symptómov.

Sugestívne formulky sa podľa potreby opakujú niekoľkokrát počas sedení, podľa sugestibility daného človeka, sa úspech dostaví už pri prvom sedení. Hypnóza liečebne pôsobí aj sama o sebe, alebo zvyšuje účinnosť rôznych iných liečebných metód. Práve preto je hypnóza výborným spôsobom, ako čo najefektívnejšie pôsobiť na aktiváciu vnútorných síl podvedomia za účelom uzdravenia klienta.

Strašiak menom hypnóza
Hypnóza našla svoje uplatnenie pri liečbe rôznych typov závislostí, ale . Je to veľmi účinný prostriedok pri redukcii fóbií a chorobných strachov, alergií, porúch koncentrácií či chronickej únavy. Často diskutovanou témou vo verejnosti sú obavy, či sa hypnóza nedá zneužiť. Vyplýva to z mylných predstáv ľudí, že počas hypnózy sme zmanipulovaní a počúvame „rozkazy svojho pána“.

Tu by som rád uviedol veci na pravú mieru. V hypnóze človek neurobí nič, čo je v rozpore s jeho morálnymi zásadami. Nespácha žiadny spoločensky škodlivý čin. V hypnóze nedochádza k odblokovaniu morálky človeka. Hypnotizovaný človek nie je nikdy v moci druhého. Znamená to, že ak sa niečo prieči morálke a etickým zásadám hypnotizovaného, nie je to možné zrealizovať. Nádherne je to vysvetlené aj v tomto dokumente TU

Hypnóza nie je nič nadprirodzené ani mystické. Je to terapeutický prostriedok, ktorý pomohol už tisíckam ľudí na svete a ak budete potrebovať a rozhodnete sa, tak môže prekvapujúco pomôcť aj vám