Čo je to hypnológia?

Hypnológia: je to náuka o spánku a hypnóze. Je to slovo, ktoré je opradené veľkým tajomnom. V našich postkomunistických krajinách je hypnológia a hypnóza ako taká vo veľkej miere tabuizovaná téma, no napriek tomu  je o ňu čím ďalej tým väčší záujem. V západných krajinách je však bežne vyhľadávaným spôsobom účinnej psychologickej pomoci ľuďom, ktorí strácajú nádej na vyriešenie svojho nežiadúceho stavu či problému. V skutočnosti je hypnóza pre ľudí veľmi účinným prostriedkomako sa dostať z choroby, alebo iného nežiadúceho stavu či problému. S hypnózou je to ako z príbehu o Aladinovej lampe. Aj keď mnohí ľudia tomu ešte neveria, ale pomocou hypnózy je možné premieňať sny a túžby na skutočnosť.

V akých prípadoch vám môže  hypnológ pomocou hypnózy pomáhať? Dá sa pomocou hypnózy aj liečiť? Chceli by ste sa zbaviť rôznych zdravotných problémov, bolestí, zlozvykov či iných závislostí pomocou hypnózy? Chceli by ste posilniť svoje sebavedomie alebo vôľové vlastnosti. Chceli by ste toto všetko a ešte aj mnoho iných vecí, ktoré pomocou hypnózy je možné dokázať? Chceli by ste to,  keby ste mali istotu, že Vám to naozaj pomôže? Skúste si pozrieť toto informačné video o využití hypnózy TU a možno sa na to všetko pozriete aj z iného uhla pohľadu, ako ste slovo hypnológia vnímali doteraz.

KOMUNIKAČNÁ HYPNÓZA                                    AUTOHYPNÓZA

 29    sluchatka

Hypnóza ako nástroj zábavy?  ?

Niekedy sa s hypnózou môžeme stretnúť na rôznych estrádnych predstaveniach alebo v cirkuse, kde je „hypnóza“ predvádzaná, ako nevkusná atrakcia pre pobavenie divákov. Ľudia potom podliehajú dojmu, že hypnóza je niečo nadprirodzené a manipulatívne. Majú predstavu, že je to tajomný spôsob ovládania mysle, pri ktorom sa hypnotizovaný človek stáva len bezmocnou obeťou hypnotizéra. Nie je to však pravda! Vždy je to len vopred nacvičené estrádne divadlo pre pobavenie divákov za účelom zisku.

Aká je však ozajstná pravda o hypnóze, resp. o hypnológii ako takej?

Hypnológia, ako som už v úvode napísal je náuka o spánku, ktorý možno definovať ako bdelý spánok. Tento stav možno prirovnať k stavu zvýšeného sústredenia na určitý presne vymedzený cieľ, ktorý pomocou hypnózy chceme dosiahnuť. Hypnóza by sa mala používať výlučne len počas hypnoterapie ako prostriedok, pomocou ktorého je možné pomôcť človeku prekonať a zvládnuť doslova čokoľvek, či už sú to zdravotné, duševné či návykové ťažkosti, alebo je veľmi účinná pri posilňovaní  sebavedomia v rôznych životných situáciách. Taktiež  je možné pomocou hypnózy zvýšiť sústredenosť a tým zvýšiť kapacitu pamäťových receptorov, čo ocenia hlavne študenti pri štúdiu náročného predmetu, prípadne aj cudzích jazykov. Pomocou hypnózy je dokonca možné výrazným spôsobom zvýšiť športový výkon ktoréhokoľvek športovca prípadne aj celého športového tímu. Taktiež sa dajú meniť a prekonávať akékoľvek vlastné obmedzujúce presvedčenia ap.

Ľudia sa neraz pýtajú, či v reálnom živote existuje nejaký pocit, ktorý by sa dal prirovnať k pocitu, ktorý má človek v hypnóze. Ten je možné prirovnávať  k sledovaniu napínavého filmu, keď sa diváci nechajú strhnúť dejom a pritom zabudnú na celý reálne existujúci svet okolo nich. Prestanú si všímať, čo sa okolo nich deje. Okolité zvuky sa stávajú nepodstatné, zredukuje sa sústredené myslenie a do popredia ich vnímania sa dostáva len ich vnútorný zážitkový svet a pocity z emocionálne preciťovaného deja daného filmu.

Hypnóza je zvláštny stav mysle, v ktorom sa človek ocitá medzi bdením a spánkom. Tento stav je charakterizovaný zmeneným stavom vedomia a zvýšenou sústredenosťou na vnímanie hlasu hypnológa. Stav hypnózy sa dá prirovnať k sústredenému vedomému snívaniu, pričom ľudská pozornosť počas hypnózy nie je sústredená na vonkajší svet, ale len na danú situáciu resp. „problém“ ktorý je potrebné odstrániť, resp. zmeniť. Hypnotizovaný človek výlučne len po vzájomnej dohode s hypnológom prijíma od neho sugescie smerujúce k vopred vytýčenému cieľu. Tieto sugescie sú zadávané priamo klientovi a on ich následne pri plnej bdelosti realizuje v jeho bežnom živote..

Zdravie s hypnózou
V úvode som spomínal široké využitie hypnózy. Význam hypnózy spočíva predovšetkým v relaxačno-liečebnom využití. Možno ju využiť ako prostriedok navodenia relaxácie pri ktorej je možné klientovi dávať všeobecne účinné terapeutické sugescie na zlepšenie jeho zdravotného stavu, pocitu istoty a väčšieho sebavedomia, pocitu pohody a spokojnosti alebo na odstránenie nežiadúcich symptómov.

Sugestívne formulky sa podľa potreby opakujú niekoľkokrát počas sedenia a podľa sugestibility daného človeka sa mnoho krát úspech dostaví už aj počas prvého sedenia. Hypnotický stav sám o sebe pôsobí liečivo, ale možno ním  zvyšovať účinnosť aj rôznych iných liečebných metód. Práve preto je hypnóza výborným spôsobom, ako čo najefektívnejšie pôsobiť na aktiváciu vnútorných síl podvedomia o ktorých mnohokrát klient ani netuší, že všetky ich má vo svojom vnútri uložené, len ich nedokáže používať.

Strašiak menom hypnóza
Hypnóza našla svoje uplatnenie pri liečbe rôznych typov závislostí. Je to tiež veľmi účinný prostriedok pri redukcii fóbií a chorobných strachov, alergií, porúch koncentrácií či chronickej únavy. Často diskutovanou témou vo verejnosti sú obavy, či sa hypnóza nedá zneužiť. Vyplýva to z mylných predstáv ľudí, že počas hypnózy sme zmanipulovaní, spíme a počúvame „rozkazy svojho pána“.

Tu by som rád uviedol veci na pravú mieru. V hypnóze človek nespí, naopak je bdelý a vnímavejší ako kedykoľvek inokedy. V hypnóze človek neurobí nič, čo je v rozpore s jeho morálnymi zásadami. Nespácha žiadny spoločensky škodlivý čin. V hypnóze nedochádza k odblokovaniu morálky človeka. Hypnotizovaný človek nie je nikdy v moci hypnológa. Znamená to, že ak sa niečo prieči morálke a etickým zásadám hypnotizovaného, nie je to možné zrealizovať a klient v tom momente odmietne spoluprácu. Nikoho nie je možné zhypnotizovať proti jeho vôli a bez jeho súhlasu. Nádherne je to vysvetlené aj v tomto dokumente TU

Hypnóza nie je nič nadprirodzené alebo mystické. Hypnóza je hypnologicko-terapeutický prostriedok, ktorý pomohol už tisíckam ľudí na svete a ak aj vy cítite potrebu, že vo vašom živote je potrebné niečo zmeniť a vo vlastnej réžii sa vám to zmeniť nedarí, resp. z nejakého iného vôľového či emocionálneho dôvodu nedokážete zmenu realizovať sami, môžete sa rozhodnúť a možno budete milo prekvapení.

Držím vám palce.

Akreditovaný športový masér a hypnoterapeut

Vladimír Pavko

mobil: 0917 210 970

email: vladimir.pavko.st@gmail.com