Hypnóza je pre väčšinu nie len lekárskej obce kontroverzná liečiteľská metóda, ku ktorej majú nie len lekári značnú nedôveru. Niektorí tvrdia, že to je len obyčajná predstavivosť, sugescia, autosugescia, ba dokonca až herecký výkon hypnotizovaného človeka. Kde sa teda skrýva pravda? Ako sa k hypnóze stavajú lekári alebo psychiatri, ktorí ju používajú pri liečbe?

Začiatky hypnózy
V 18. storočí ako prvý revolučnú metódu hypnózy použil Anton Mesmer. V roku 1778 ju predstavil v Paríži, kde uspel, a začali ho navštevovať ľudia z bohatšej vrstvy.
Mnohým pacientom však táto liečebná metóda pomohla a uzdravili sa. Vraj niektorých ľudí vyliečil zo slepoty, reumatizmu, či rôznych nádorov. Mesmerove úspechy sa však nepáčili lekárom, ktorý apelovali na tom, aby sa jeho metódy prešetrili. Komisia potom dospela k záveru, že išlo skôr o predstavivosť pacientov, ako o liečiteľskú metódu. V mesmerizme však neskôr pokračovalo veľa liečiteľov a lekárov po celom svete.

Modernejšia hypnóza
Slovo hypnóza, ktoré prvýkrát použil v roku 1841 britský chirurg James Braid, je odvodené od gréckeho boha spánku Hypnosa, ktorý na všetko živé zosielal spánok, aby ich zbavoval trápenia a starostí. Braid ako prvý použil tradičnú pomôcku na hypnotizovanie – okrúhle vreckové hodiny kývajúce sa na retiazke.

Hypnóza sa odvtedy stávala čoraz populárnejšia, aj napriek nie len lekárskym skeptikom, ktorý sa jej stránili. Niektorí lekári,liečitelia a hypnoterapeuti, ktorí hypnózu praktikujú však o nej hovoria, že ide o stav podobný spánku. Môže ísť až o tri rôzne štádia, podľa toho ako ľahko, či ťažšie sa dá pacient zhypnotizovať.

Nie každý človek sa dá uviesť do hypnózy. Záleží to od hypnability, teda od schopnosti človeka byť zhypnotizovaný. Každý človek má iný stupeň hypnability, a podľa toho môže byť použitý stupeň hypnotizovania. Hypnabilita sa vyvíja už v detstve medzi deviatym a dvanástym rokom života, potom klesá. V dospelosti je už hypnabilita stabilná, a podľa najnovších výskumoch je vrodená. Závisí od predstavivosti a tvorivosti človeka.

Ako sa vypína časť mozgu?
K hypnotizovaniu používajú hypnotizéri rôzne pomôcky a techniky. Najčastejšie to je monotónny hlas, ktorý opakuje slová: oči vám oťažievajú, chce sa vám spať, spať… Používajú sa pri tom rôzne kyvadlá s guľôčkami, či už spomenuté vreckové hodinky na retiazke. Niektorým hypnotizérom dokonca postačí len povedať: spi!, čo však záleží aj od hpnotizovaného, ako hypnózu prijme.

Počas hypnózy sa môže človeku zvýšiť svalová výkonnosť, a sugesciou sa dá ovplyvniť vnímanie človeka, kedy sa vsugerované zmyslové javy nezodpovedajúce skutočnosti stávajú pre človeka skutočnými. Hypnotizéri tak dokážu človeka zbaviť fajčenia, obezity a prejedania sa, závislosti na drogách, či alkohole, ale aj vyliečiť nespavosť a ďalšie choroby. Človek si totiž do svojho vedomia môže zakódovať, že napríklad cigareta, ktorú si zapáli, môže byť jeho posledná, alkohol alebo drogy sú len odporné atď.

Podľa všetkého to môže pôsobiť sugescia aj autosugescia, ale aj hypnóza. Všetko záleží hlavne od hypnotizéra, ale aj od človeka, jeho schopnosti  „podľahnúť“ hypnóze. Mnohým ľuďom, ktorí hypnózu podstúpili kvôli svojím návykom, či zlému zdravotnému stavu však vo väčšine prípadov hypnotizéri naozaj pomohli. Preto dnes má táto metóda svojich zástancov, ale aj skeptikov. Ľudský mozog je veľmi zložitý, no kto sa neodhodlá, nemá na výber a musí si pomáhať tak ako doteraz. A možno keď už nebudete vidieť iné východisko, tak sa aj rozhodnete, presne tak ako táto pani vo videu.  https://autosugescia.sk/hypnoza-1/