Relaxácia pomocou autosugescie?

Relaxácia, je to uvoľnený stav tela a mysle, pri ktorom sú v maximálnej miere potlačené všetky možné stresy, napätia a úzkosti. Uvedený stav je  možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ako sú napríklad relaxačný kúpeľ, cvičenie, počúvanie relaxačnej hudby, prechádzka na čerstvom vzduchu a podobne. Jednou  z najúčinnejších relaxačných techník, ktorá sa dnes tlačí do popredia je aj relaxácia pomocou autosugescie.

Všetky relaxačné techniky majú za úlohu jediný cieľ, pomáhajú ľuďom v napätých situáciách získať kontrolu nad svojím telom, emóciami a svojimi myšlienkami.

Relaxácia pre odbúranie stresu

Dnešná uponáhľaná doba núti každého človeka prispôsobiť sa spoločnosťou nastavenému tempu  v tej ktorej oblasti života. Mnohokrát  je toto tempo neúnosné a neustále pribúdanie nových náročnejších požiadaviek  na našu prácu, rodinný a spoločenský život dostáva človeka do menších alebo väčších stresových situácií, ktoré potom výrazne ovplyvňujú správanie človeka, jeho duševné a emocionálne, ale aj fyzické reakcie. Je tiež vedecky preukázané, že stresové stavy majú veľký vplyv aj na naše fyzické zdravie a u daného jednotlivca sa môžu začať prejavovať aj rôzne druhy zdravotných problémov, ako sú napr.  problémy s trávením, žalúdočné a črevné ochorenia, zníženie imunity, vysoký krvný tlak ap.

Zdravý životný štýl a správne relaxačné techniky môžu zohrávať kľúčovú úlohu v procese odbúravania stresu. V nemalej miere to závisí aj od toho čo zjeme, koľko fyzickej aktivity robíme a ako dokážeme zvládať stresové situácie. Je mnoho relaxačných techník, ktoré pomáhajú s odbúravaním stresových stavov a každému človeku vyhovuje iná technika, prípadne niektorá z ich kombinácií.

Medzi najčastejšie zaužívané relaxačné techniky na odbúranie stresu  patria:

svalová relaxácia

je to dvojstupňový proces, ktorý zahŕňa napínanie a uvoľňovanie jednotlivých svalových skupín ľudského tela. Táto metóda napnutia a rýchleho uvoľnenia tela vytvára pocit maximálneho a okamžitého uvoľnenia. Človek tak telesne prežije napätie a vzápätí uvoľnenie tela, čo následne spôsobí jeho  vedomé uvedomenie si vlastnej relaxácie a odbúranie stresu.

hlboké dýchanie

relaxačné techniky hlbokého dýchania sú považované za veľmi úspešné v boji proti stresovým situáciám. Sústredením sa na dýchanie je možné uvoľniť svoje telo a svoju myseľ a dostať sa späť do rovnovážneho stavu. Vďaka svojim relaxačným účinkom je hlboké dýchanie dôležitou súčasťou jogy a bojových umení.

autogénna relaxácia

Autogénny, znamená samoregulačný  alebo auto-regenerácia. Táto technika zahŕňa použitie iba svojej mysle a motivácie k riešeniu stresu. Opakovanie určitých slov alebo fráz v mysli človeka, je myšlienka, ako pomôcť alebo aspoň stimulovať jeho pocity. To tiež pomáha spomaliť dýchanie a srdcový tep. Podobne pomáha aj odriekanie „mantier“.

meditácia

Existuje celý rad rôznych typov meditácií. Všetky meditačné postupy zahŕňajú v sebe postupy zamerané na podporu a rozvoj sústredenia, emočnú pozitívnosť a úľavu od stresu. Meditácia môže pomôcť Vašej mysli  k získaniu nových  pozitívnych  návykových vzorcov, ktoré v budúcnosti môžu výrazným spôsobom napomôcť v prekonávaní stresových situácií.

cvičenie

Pri cvičení Vaše telo uvoľňuje endorfíny, ktoré majú vlastnosť vytvárať  pocit šťastia a blaženosti. Po dni plnom stresu  je preto dobré pokúsiť sa s trochou relaxačného  cvičenia odľahčiť sa od stresových pocitov a zlepšiť tak svoju náladu a uvoľniť svoju myseľ.

upokojujúca hudba

vyvarujte sa hlasným vokálom, alebo ťažkým nástrojom, prípadne negatívnym hudobným textom, pretože Vám môžu len priťažiť. Najlepšia na relaxáciu je inštrumentálna hudba. Skúste nejakú pomalú, upokojujúcu hudbu, pomocou  ktorej uvoľníte svoju myseľ. Prípadne sa započúvajte do rôzneho charakteru neutrálnych  relaxačných zvukov, ako sú šumy mora alebo spev vtákov lese ap.

trávenie času so zvieratami

veľmi príjemným a relaxačným cvičením sa môže javiť čas strávený v prítomnosti rôznych druhov zvierat. Mnoho štúdií preukázalo, že pobyt medzi zvieratami môže pomôcť ako balzam na nervy, blahodarne pôsobí  pri znižovaní krvného tlaku, ako aj celkovo pri znižovaní stresových záťaží.

Medzi ďalšie časté relaxačné techniky patria:

 • masáž
 • vizualizácia
 • cvičenie
 • joga

Relaxácia pomocou autosugescie..

Autosugescia je dnes  uznávanou a najúčinnejšou formou relaxácie. Autosugescia môže veľmi efektívne a relatívne vo veľmi krátkom čase znížiť stres a priviesť telo aj myseľ  späť do rovnováhy. Pravidelné autosugestívne sedenia Vám jednoduchým spôsobom pomôžu odbúrať duševný  tlak a napätie a zároveň Vás môžu naučiť, ako efektívne a dlhodobo môžete jednoduchým spôsobom odolávať akémukoľvek stresu alebo častým stresovým situáciám. Pomocou uvedenia do hlbokého relaxačného stavu sa telo aj myseľ ocitnú v hlbokom a uvoľnenom stave,  v ktorom je myseľ pomocou účinných sugescií  zbavená od starostí všedného dňa a odvedená na imaginárne miesto pokoja a mieru. Počas tohto procesu dochádza k rôznym účinným sugesciám do podvedomia nevedomej mysle klienta. Sú to rôzne sofistikované návrhy, ktorými sa podporia zmeny v prístupe a správaní daného jednotlivca. Zároveň sa týmito sugesciami zmiernia alebo úplne odbúrajú  príznaky spojené so stresom alebo dlhodobo pretrvávajúcimi  stresovými situáciami. Táto relaxačná technika je veľmi pohodlná, príjemná a je považovaná za veľmi účinnú a oslobodzujúcu formu pomoci, ktorá je nutná pre obnovenie harmonického vyváženia tela a mysle daného jedinca.

Hlavné výhody autosugestívnej relaxácie sú:

 • pomáha obnoviť a posilniť imunitný systém
 • znižuje krvný tlak
 • znižuje stres a vytvára stresovú imunitu
 • zmenšuje chronickú bolesť, napätie, bolesti hlavy, bolesti chrbta a migrény
 • zmenšuje prípadné emocionálne rozrušenia, ktoré môžu prispievať k stresu
 • napomáha schopnosti zvýšeného sústredenia a koncentrácie
 • napomáha zlepšeniu energetickej hladiny a vitality
 • napomáha odbúravaniu poruchového spánku

Správne používanie autosugescie povzbudzuje klienta a pomáha mu dlhodobo udržať sa v stave absolútnej pohody, bez rušivých stresových myšlienok a situácií. Autosugescia slúži aj ako nástroj, ktorý pomáha  vyrovnať sa s problémami každodenného života teraz aj v budúcnosti. Autosugescia je v podstate nástrojom k rozšíreniu a posilneniu  celého radu  pozitívnych účinkov vedomej mysle na fyzickú a emocionálnu úroveň daného jednotlivca.

Autosugescia

Autosugescia je špeciálna metóda možnosti pozitívneho ovplyvnenia mysle človeka, ktorú potom môžete plnohodnotne využívať aj doma bez prítomnosti terapeuta alebo inej, tretej osoby. Autosugescia, môže byť jedným z najlepších a najúčinnejších druhov relaxačných cvičení každého jednotlivca. Pred tým, než sa pokúsite vstúpiť do uvoľnenejšieho stavu zvýšenej koncentrácie, mali by ste si osvojiť niektoré jej základné princípy .

V prvom rade by ste mali zabezpečiť absolútny kľud, aby ste neboli počas jej priebehu nikým a ničím rušený a môžete začať.

Tu je 12 základných krokov, ktoré je potrebné dodržať pre úspešnú autosugestívnu relaxáciu:

 1. Pokúste sa vyčistiť svoju myseľ tak, aby ste sa cítili úplne uvoľnene.
 2. Nájdite si objekt zaostrite naň svoj zrak. Tento objekt by mal byť v ideálnom prípade tesne nad úrovňou očí (možno na stene, alebo strope).
 3. Zamerajte sa na objekt tak, aby ste plne uvoľnili všetky ostatné rušivé myšlienky zo svojej mysle plne sa sústreďte len na daný objekt.
 4. Zamyslite sa nad Vašimi očnými viečkami, ako sa Vaše oči pomaly zatvárajú, stávajú sa príliš ťažkými, aby zostali otvorené.
 5. Zamerajte sa na dýchanie tak,  aby bolo rovnomerné a hlboké skôr, ako sa oči začnú zatvárať, sústreďte sa na svoje dýchanie  až do doby, kým sa Vám oči úplne zatvoria.
 6. Povedzte si, že keď vydychujete, budete sa cítiť oveľa uvoľnenejšie. Snažte sa spomaliť svoj dych, aby ste sa cítili viac a viac uvoľnený po každom výdychu.
 7. Predstavte si nejaký objekt (ukazovák, fľak na stene, ap.) a sústredene sledujte tento objekt vo svojej mysli.
 8. Pomaly odpočítavajte od desať k nule a po každom čísle vyslovte  „ja odpočívam“.
 9. Predstavujte si, že keď dosiahnete nulu, vstúpite do hlbokého uvoľneného stavu relaxácie.
 10. Keď sa dostanete do uvoľneného  stavu, sústreďte sa na pozitívne správy. Opakujte si vo svojich myšlienkach, že chcete zostať sústredený a úplne uvoľnený.
 11. Po ukončení sugescií, uvoľnite svoje telo a svoju myseľ a uvoľnite sa ešte raz tesne pred vystúpením  zo zmeneného stavu.
 12. Pomaly  počítajte až od 1 do 10. Je to obrátený proces, ktorý ste použili pri vstupovaní do  uvoľneného stavu. Po každom čísle môžete opakovať pozitívne vyhlásenie, ako napr. „dnes večer budem mať dobrý a nerušený nočný spánok“,  prípadne iné príjemné sugescie.
 13. Po dokončení počítania dajte vyhlásenie „ som znovu pri plnom vedomí, som veselý a svieži“, prípadne použite iné pozitívne vyhlásenia.

Kto potrebuje relaxačnú terapiu?

Stres ovplyvňuje  nás všetkých a to rôznymi  spôsobmi a tiež na mnohých úrovniach a mnohí z nás si to ani neuvedomujú,  že sú prakticky stále viac či menej  pravidelne vystavovaní určitým stresovým situáciám. Je to z toho dôvodu, že väčšina z nás si na stresy a napätie už zvykla, teda zvykáme si na život v strese bez toho, aby sme o tom vedeli. Mnohí z nás si na život v strese zvykli tak, že stres už ani nevnímajú, stal sa proste súčasťou ich života. Ale je tiež mnoho takých ľudí, ktorým stres prináša traumatizujúce pocity a potrebujú vyhľadať pomoc.

Už či sa jedná o tú prvú, alebo druhú skupinu, obidve skupiny ľudí potrebujú z času na čas vypnúť a ľudovo povedané, dobiť si baterky.  A je už len na nich  akú formu relaxačných techník si zvolia. Či to budú klasické relaxačné techniky  alebo sa viacej priklonia k podstatne účinnejšej  relaxácii pomocou  autosugescií.

Dostávate sa aj Vy do stresových situácií?

Najčastejšie príznaky, ktoré Vám to prezradia sú:

 • napäté svaly
 • prebúdzanie sa s únavou
 • ťažkosti so spánkom
 • škrípanie zubov
 • bolesti hlavy, chronické bolesti
 • pretrvávajúca únava alebo vyčerpanie
 • búšenie srdca
 • neustále nutkanie k náhleniu sa, k panike alebo strach z nedostatku času
 • rastúci počet zdravotných problémov, ako sú bolesti hlavy a žalúdočná nevoľnosť
 • strata chuti do jedla
 • obtiažnosť správneho úsudku alebo sústredenia.

Ako už bolo vyššie uvedené, niektorí  ľudia budú viac uprednostňovať liečebné postupy,  ktoré ponúkajú zdravotnícke zariadenia. Sú to rôzne psychologické sedenia, prípadne použijú medikamentnú ukľudňujúcu liečbu. Iní môžu dať prednosť rôznym sólovým relaxačným technikám, ako je meditácia alebo progresívna svalová relaxácia. A však každopádne v dnešnej dobe sa dostáva do popredia autosugescia,  je to najúčinnejší prostriedok na odbúranie stresu a to aj z dlhodobého hľadiska. Autosugescia dnes poskytuje dôverné a príjemné prostredie v ktorom môže byť z Vášho tela a Vašej  mysle účinne  odfiltrovávané  všetko napätie a všetok stres. Získate tak uvoľnenú veselú a šťastnú myseľ, čo je vynikajúcou  zárukou začiatku a aj priebehu každého úspešného dňa vo Vašom živote.