Každý človek je hypnotizérom, každý človek, vedome alebo nevedome, dennodenne prežíva stav Tranzu. Napríklad “ Ja sa z toho nedostanem. Ja to nedokážem. Ja na to nemám.“ Vnútorné negatívne sugescie pôsobia ako chorobné vírusy, ktoré si človek vo svojej mysli neustále opakuje alebo v myšlienkach podvedome prehráva bez toho, aby si to na vedomej úrovni uvedomoval. Človek si tiež dokáže pred svojimi očami v duchu premietať mnoho vlastných obrazov plných porážok a prehier z osobného alebo pracovného života – sú to veľmi silné prejavy oslabujúceho tranzu, teda sú to veľmi silné a veľmi nebezpečné negatívne emócie, ktoré stále a stále dookola prežíva. Sú to vlastne veľmi silné negatívne tranzové stavy, ktoré stále viacej vytvárajú nové a nové prežitky, zlyhania a nemožnosti zmeny.

Je veľmi potrebné, naučiť sa túto slabosť prekonávať. Prekonávajte túto slabosť, aktivujete tým obrovskú vnútornú silu, ktorá Vám umožní dosahovať neuveriteľné zázraky. Stačí len niekoľko strategicky premyslených slov … malá strategická pauza … niekedy len jeden, jediný špeciálny pohľad chápajúci úsmev a vznikne úplne nová , pozitívna emócia, úplne nový konštruktívny pozitívny tranz, ktorý dá vznikať novému pohľadu na prežívané situácie. Tam, kde niektorí končia, lebo nevidia cestu, tam Vy môžete vyraziť za svojou premenou, lebo viete, že je vo vašich silách otvoriť novú nádhernú cestu svojej budúcnosti. Stačí keď eliminujete svoje vlastné negatívne tranzy, ktoré musia vystriedať tie nové pozitívne emócie a vlastné pozitívne „tranzové“ prežitky. O tieto zmeny sa môžete pokúsiť aj sami. Ak by sa Vám to však nedarilo, môžete ich zvládnuť aj s pomocou skúseného hypnotizéra, ktorý pozná viacej než len to, čo sa dá vyčítať z bežne dostupných zdrojov.
A aj Vy môžete v krátkom čase zažiť nový životný upgrade vo svojich myšlienkových pochodoch. Nebude to pre Vás ľahká úloha, keďže dlhší čas podliehate svojmu vlastnému negatívnemu tranzu. Ale ten čas je už tu, stačí len začať a už zajtra všetko vôkol Vás môže byť veselšie a mnohonásobne krajšie. Tak začnite a môžete tak zmeniť nepriazeň svojho osudu.