CHCETE POSUNÚŤ SEBA ALEBO SVOJ ŠPORTOVÝ KLUB NA VYŠŠIU ÚROVEŇ ?

PONÚKAM VÁM SVOJE SLUŽBY A GARANTUJEM OBOJSTRANNÚ SPOKOJNOSŤ.

Kto je to – (Motivačný „mentálny“ tréner ?)

Skúste zadať do google, nájdete ich tam mnoho.

Väčšinou sa jedná o trénera mysle, resp. športového psychológa, ktorého práca s jednotlivcom alebo celým tímom mnohokrát rozhodne o tom,  aký výkon podá daný športovec alebo  športový klub. Je to tréner, ktorý trénuje myseľ športovcov na rôzne aj nečakané, resp. skryté záťažové alebo negatívne sa vyvíjajúce  situácie, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť výkon daného športovca alebo športového klubu. Nemalou mierou napomáha aj tomu, aby  v tú správnu chvíľu ukľudnil situáciu a „nalial“ do športovca  alebo do športového tímu novú energiu a to aj v čase, keď sa to zdá nemožné.

Predstavte si, ako by ste mohli dosiahnuť podstatne lepší úspech, keby ste si zlepšili svoj mentálny postoj vo Vašom športovom vývoji, alebo vo vývoji celého športového tímu a ten by Vám umožnil vymaniť sa z bežného priemeru. Pomohol by Vám tak prekonať vlastné obmedzujúce presvedčenia, čo by v ďalšom dopomohlo naplniť všetky Vaše športové sny a ambície a preniesť Vás tak do reality ich naplnenia.

V dnešnej dobe mnoho športovcov hľadá pomoc u športových psychológov resp. mentálnych trénerov len vtedy, ak sa vyskytnú problémy (napr. so sebavedomím, z frustrácie z neúspechu, z výkonnostného prepadu, z herného tlaku pri neúspechu, alebo pri vysokom očakávaní úspechu, atď.). Jedná sa o mentálne výzvy, ktoré môžu brániť výkonu jednotlivca alebo aj výkonu celého tímu.

Pravdou je, že väčšina profesionálnych športovcov a profesionálne športové tímy majú svojho vlastného mentálneho trénerašportového psychológa ako súčasť ich realizačného tímu, prípadne využívajú ich služby sporadicky podľa potreby a závažnosti situácie v ktorej sa nachádzajú.

No a v čom by som Vám mohol  ja, ako športový tréner-psychológ, pomôcť?

Toto nižšie sú základné body, ktoré patria ku každému športovému tréningu a ktoré viac či menej úspešne, praktizuje každý športový tréner.

Stanovenie cieľov – Mnohí športovci majú všeobecnú predstavu o tom, čo chcú dosiahnuť vo svojom športe a práve preto a aj vďaka mnohým iným skrytým faktorom sa len veľmi ťažko presadzujú a väčšinou zostanú výkonnostne v strednom alebo až v slabom priemere. Športový tréner – Vás môže naučiť osvedčené stratégie pre stanovenie si cieľov, pre dôkladné plánovanie si cieľov, uvedenie cieľov do praxe, vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov a v prípade potreby urobiť re-úpravu plánu na dosiahnutie svojich nových cieľov.

Zlepšenie výkonnosti –  Dostať sa na vrchol a udržať sa tam zahŕňa v sebe niekoľko aspektov: dokázať súťažiť s vlastnou konzistenciou, účinne postupovať v kľúčových (stresových) momentoch počas podávania výkonu, vyrovnať sa s tlakom konkurencie, ísť cieľavedome za svojím cieľom, úplné sústredenie na svoj výkon bez možnosti rozptýlenia, úplné potlačenie negatívnych emócií, potlačenie úzkosti z predchádzajúcich neúspechov a dostať sa do optimálnej duševnej pohody tesne pred začatím súťaže, absolútna viera vo víťazstvo.

Duševné pochody – môžete sa naučiť duševné techniky, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť viac športového potenciálu zavedením psychologickej zručnosti tréningového programu, ktorý zahŕňa vizualizáciu, relaxačné techniky, stanovenie cieľov, zameranie, riadenie a budovanie dôvery v seba samého.

Udržanie motivácie – nedostatok spoločenského života môže spôsobiť, že športovci stratia zo zreteľa svoje vytýčené ciele a znížia tak svoju motiváciu. Strata motivácie sa prejavuje aj vtedy, ak má športový výkon trvať dlhé časové obdobie, pokiaľ došlo k výkonnostným stagnáciám, alebo pokiaľ sa praktizujú dlhodobé vyčerpávajúce tréningové režimy. Športový psychológ Vám v týchto prípadoch pomôže vidieť Vašu cestu, dokáže Vás správne motivovať, pomôže Vám prekonať prekážky v záujme dosiahnutia Vašich cieľov. Pomôže Vám objaviť a emocionálne zosilniť vášeň a nadšenie pre Váš šport.

Zotavenie sa zo zranenia – Po zranení, športovci často potrebujú pomoc a toleranciu pri dodržiavaní režimu ich fyzikálnej terapie, pri prispôsobovaní sa pokiaľ sa dostali na vedľajšiu koľaj, pri strate svojej role v tíme, pri frustrácii a hneve nad svojím zranením, pri frustrácii možného konca ich kariéry napr. z dôvodu zranenia, strach z možnosti opätovného zranenia po návrate na športovisko, ap.

Existuje ešte celý rad ďalších oblastí psychológie športu v ktorom Vám mentálny tréneri môžu pomôcť. Z mnohých uvediem aspoň niektoré: predchádzanie nezdaru, prekonávanie nešťastia, krotenie negatívnych a podpora pozitívnych emócií, robiť rýchle rozhodnutia v hre, podávať výkony na vysokej úrovni, znižovanie úzkosti, upokojenie po udalosti, účinne spracovanie a vyhodnocovanie výkonu, učenie techniky rýchleho učenia… a zoznam by mohol pokračovať ďalej.

Ďalšou výhodou je, že duševné schopnosti, ktoré prevezmete od mentálneho trénera – športového psychológa môžete aplikovať aj v širokej škále iných ľudských činností, teda aj mimo športoviská (školy, vzťahy, riešenie konfliktov, kariérne ciele a celková životná spokojnosť). Využite osvedčené výhody mentálneho tréningu tak, aby ste mohli ďalej rásť a rozvíjať svoj neobmedzený športový potenciál.

Existuje veľa mentálnych trénerov a aj veľa športovcov, ktorí využívajú ich služby a predsa si dovolím tvrdiť, že so mnou budete vždy minimálne o jeden veľký krok pred Vašimi súpermi!  Poznám totiž jedno veľké tajomstvo o ktoré sa s vami podelím!

Vzhľadom k tomu, že myseľ a telo tvoria jeden subjekt, psychológia v športe Vám môže pomôcť vytvoriť optimálne myslenie na to, aby ste sa výkonnostne dostali vo svojom športovom odvetví čo najvyššie a zároveň, aby ste sa nemuseli v hĺbke duše obávať konkurenčného prostredia.

Existujú tri zásadné problémové oblasti v mysli športovca :

Keď je v rozpore so svojimi spoluhráčmi, keď je  v rozpore so svojimi trénermi a keď je v rozpore sám so sebou.

Buďte o jeden VEĽKÝ krok pred Vašimi súpermi a spoznajte VEĽKÉ tajomstvo Vašich nových úspechov!

Chcete sa dozvedieť viacej o mojich službách motivačného (mentálneho) trénera? Nezáväzné osobné stretnutie vás nebude stáť ani jeden cent. Dohodneme si podmienky spolupráce a Vaše sny sa stanú skutočnosťou.

Teším sa na stretnutie.

Akreditovaný športový masér a hypnoterapeut

Vladimír Pavko

mobil: 0917 210 970

email: vladimir.pavko.st@gmail.com