Depresie a autosugescia

Ktokoľvek sa za určitých podmienok, môže dostať do depresívneho stavu. Depresia je bežná psychická porucha, ktorá sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Sú to napríklad pocity ako nešťastie, nuda, alebo bezvýchodiskové situácie a podobne. Ak sa ich človek rýchlo nezbaví, tak tieto pocity začnú ovplyvňovať jeho každodenný život a môže to byť čas, kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Podľa výskumu, približne jeden zo štyroch ľudí na Slovensku dlhodobo trpí nejakým problémom v oblasti duševného zdravia. Spúšťačom týchto stavov môžu byť rôzne dobrovoľné aj nedobrovoľné, alebo náhle nepredvídateľné, či predvídateľné zmeny životného štýlu a zaužívaných zvyklostí v živote ktoréhokoľvek jedinca.  Môžu to byť depresívne reakcie, ktoré trvajú len krátke okamžiky, ale môžu trvať aj súvislé dlhšie časové úseky v priebehu celého roka. Pri takýchto stavoch, sa doporučuje vyhľadanie odbornej pomoci.

V tomto blogu sa bližšie pozrieme na depresiu a hlavne na skúmanie jej symptómov, ako aj na typy a príčiny rôznych druhov depresií. Zároveň sa pozrieme aj na rôzne formy liečby jednotlivých druhov depresií a možnosť ich liečby aj  pomocou autosugescie.

Život človeka trpiaceho depresiou

Ak trpíte depresiou, tak z najväčšou pravdepodobnosťou sa váš život dostal do neočakávanej bezvýchodiskovej situácie, alebo ste sa dostal do situácie, ktorá sa vám zdá veľmi náročná. Nevidíte žiadnu cestu, ako problém, alebo situáciu vyriešiť k vašej spokojnosti. Vaše depresívne prejavy sa začnú prejavovať v sebakritických uvažovaniach a obviňovaniach seba samého, ako jediného, alebo jedného z tvorcov vzniku beznádejnej situácie. Tento stav potom vytvára úzkostlivú až depresívnu náladu v celej vašej blízkej rodine a v kruhu svojich priateľov. Vo väčšine prípadov tieto stavy ovplyvňujú to, ako a čo budete jesť, aký bude váš spánok, negatívne to ovplyvňuje chuť pracovať a núti vás to negatívne premýšľať o sebe a o význame vášho života ako takého.  Vaši blízky a priatelia v snahe pomôcť vám svojimi povzbudivými radami v zmysle „daj sa dokopy“, „alebo hoď to za hlavu“ , alebo „urob už zo sebou niečo“ vo vás len stupňujú váš depresívny stav. Aj keď viete, že to s vami myslia dobre, nie je to také jednoduché a predsa len nedokážete svoje ťažkosti pustiť z hlavy. Vaše aktuálne depresívne prežívanie a váš depresívny postoj nie je známkou vašej slabosti, ako si niektorí ľudia môžu namýšľať, ale je to známka  začiatku možnej psychickej poruchy. Nárast, alebo príval takéhoto negatívneho pocitu emócií, môže v tomto prípade viesť aj ku vážnym narušeniam do vtedy bezproblémových medziľudských vzťahov a v prípade, že sa depresia nezaženie už v počiatočných štádiách, môže to mať obrovský negatívny dopad na vaše zdravie, financie, prácu a vzťahy. Preto je dobré, čím skôr vyhľadať odbornú pomoc cestou svojho lekára, psychológa, prípadne až psychiatra.

Prieskumy dokazujú, že mnoho ľudí trpiacich na rôzne druhy depresií v poslednej dobe stále častejšie vyhľadáva na potlačenie depresívnych stavov práve služby poskytovateľov autosugestívnych a relaxačných nahrávok.

Príznaky depresie

Depresia postihuje ľudí rôznym spôsobom. Môže ju spôsobiť rad fyzických a psychických príznakov, ale vo väčšine prípadov sa môže prejavovať pocitom beznádeje, smútkom a stratou záujmu o veci a udalosti, ktoré dovtedy vyvolávali u postihnutého radosť a potešenie.

Príznaky depresie môžu pretrvávať dlhú dobu a môžu negatívne zasahovať do rodinného, spoločenského a pracovného života postihnutého pacienta. Ak sa stretnete s niektorým z nasledujúcich príznakov každý deň po dobu dvoch týždňov, mali by ste kontaktovať odbornú pomoc.

psychologické symptómy depresívnych stavov

 • neustále pesimistické pocity
 • pocit neustáleho smútku, úzkosti a prázdnoty
 • pocit nepokoja a podráždenosti
 • pocit bezcennosti, bezmocnosti, alebo viny
 • ťažkosti s koncentráciou a nemožnosť rozhodovania
 • myšlienky na smrť, bezvýznamnosť života, alebo na samovraždu
 • strata záujmu o veci a dianie, ktoré doteraz spôsobovali potešenie
 • pocit neistoty, strata sebavedomia a dôvery v seba samého

fyzické symptómy depresívnych stavov

 • zmeny v štruktúre spánku
 • celodenná častá únava
 • bolesti hlavy
 • zmena v chuti do jedla – nechutenstvo
 • nedostatok pozitívnej energie
 • strata záujmu o svoj vzhľad

sociálne symptómy depresívnych stavov

 • strata záujmu o koníčky, alebo akékoľvek iné záujmové činnosti
 • strata pracovných návykov, nechuť pracovať
 • vyhýbanie sa kontaktu s rodinou a priateľmi
 • strata rodinnej pohody a plnohodnotného rodinného života

druhy depresívnych stavov

Existuje celý rad rôznych druhov a typov depresií. Majú tendenciu byť rozdelené do kategórií podľa závažnosti ich symptómov, ich prevládajúcich vlastností a doby ich trvania.

A však spoločným kritériom všetkých depresívnych porúch je, že buď spôsobujú výrazné a neobvyklé stavy úzkosti, alebo narušujú bezproblémové fungovanie daného jedinca v škole v práci, na verejnosti, alebo v domácnosti.

klinická depresia

sa prejavuje, ako ťažká depresívna porucha. Klinická depresia je najzávažnejší typ depresie. Je to preto, že v jednej chvíli sa objavuje súčasne viacej depresívnych príznakov. Klinická depresia je zvyčajne diagnostikovaná vtedy, pokiaľ je po dobu minimálne dvoch týždňov prítomných najmenej päť symptómov.

Hlavnými znakmi, keď je diagnostikovaná klinická depresia je dlhodobá depresívna nálada, alebo znížený pocit radosti pri humorných situáciách.

Tu sú niektoré stavy, ktoré vykazujú znaky klinickej depresie:

 • strata pozitívnej energie, alebo častá únava
 • zmena spánku
 • významná zmena hmotnosti, alebo zníženie chuti do jedla
 • ťažkosti so sústredením, rozhodovaním, alebo myslením
 • samovražedné myšlienky
 • pocity viny, alebo menejcennosti
 • spomalené, alebo zrýchlené pohyby

Dystýmia

je chronická psychická porucha. Spadá do kategórie depresií, kde je považovaná za jej ľahšiu formu depresie. Dystýmia sa často prekrýva s depresívnymi poruchami, závislosťou na návykových látkach, poruchami osobnosti či poruchami spánku. Často začína už v ranej dospelosti a trvá niekoľko rokov až celoživotne.

Pacient trpiaci dystýmiou, je neustále v depresívnej nálade po dlhú dobu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.

K príznakom dystýnie patria:

 • strata energie, alebo únava
 • nízke alebo neobvyklé sebavedomie
 • zmena stravovacích návykov
 • zmena spánku
 • ťažkosti pri rozhodovaní, alebo sústredení
 • pocit beznádeje

Tieto príznaky nemajú tendenciu trvať kratšie, ako dva mesiace. Zvyčajne sú  popisované, ako menej závažné príznaky depresie, ale na trvalej báze.

Bipolárna porucha / maniodepresívna psychóza

Bipolárna porucha (pôvodne známa, ako maniacká depresia) sa prejavuje spôsobom, že vašu náladu striedajú intenzívne a neznesiteľné  depresívne vzostupy a pády. Tieto kontrastné obdobia sú známe, ako stavy mánie a depresie. Mánicke stavy, alebo depresívne stavy sú diagnostikované vtedy, ak sa objavia tri alebo viac príznakov z nižšie uvedených porúch nálady takmer každý deň po dobu najmenej jedného týždňa.

Mánické depresívne stavy

 • zvyšovanie pozitívnej, alebo negatívnej energie a aktivít
 • neobvykle intenzívna zmena nálady
 • extrémna podráždenosť
 • neustálené myšlienky, rýchly prechod od myšlienky k myšlienke
 • neobvykle sťažená možnosť sústredenia
 • absencia alebo zvýšená potreba spánku
 • nereálne myšlienky o svojich schopnostiach
 • trvalá doba neobvyklého správania
 • neobvyklé agresívne správanie
 • popretie a nepriznanie si vlastných chýb a omylov
 • pretrvajúci smútok, alebo pretrvávajúce úzkostné nálady
 • pesimizmus
 • pocit viny, alebo bezmocnosti
 • strata záujmu, alebo potešenia z príjmných činností
 • strata pozitívnej energie, únava a podráždenosť
 • ťažkosti so sústredením
 • zmena chuti do jedla
 • príliš veľa spánku, alebo absencia spánku
 • chronické bolesti hlavy, alebo iné pretrvávajúce telesné príznaky
 • myšlienky na smrť, alebo samovraždu.

postnatálna depresia

Postnatálna depresia je liečiteľná psychická porucha. Zvyčajne sa vyskytuje dva až päť dní po pôrode, a ovplyvňuje to 10 až 15% matiek. Príznaky sú podobné, ako u iných depresívnych porúch a môžu byť v rozsahu od veľmi miernych prípadov, až po ťažké poruchy nazývané tiež, ako popôrodná psychóza. Príznakmi môžu byť častý plač bez zjavného dôvodu a pocity odmietania až nenávisti voči partnerovi, rodine, priateľom, alebo dokonca aj voči dieťaťu.

príčiny

príčin postnatálnej depresie môže byť viacej. V niektorých prípadoch sú to stresujúce a traumatizujúce životné udalosti, ako sú choroby, úmrtia, alebo rozvody, straty zamestnania a podobne. Vo väčšine prípadov sa tieto príčiny môžu kumulovať a vyvolať tak depresie. Napríklad, môžete sa nachádzať v rozvodom konaní a pritom trpieť stratou blízkeho rodinného príslušníka a podobne.

Podľa výskumu, ako človek stárne, jeho šance na rozvoj depresie sa zvyšujú. Toto riziko tiež rastie, ak ste prežili ťažké obdobie ekonomických a sociálnych situácii. Tu je rad okolností, ktoré môžu spôsobovať depresie: stresujúce udalosti, choroba, osobnostné rysy, blízka rodina, post-tehotenstvo, osamelosť, drogy, alkohol a iné závislosti.

liečba depresií

V prípade akýchkoľvek problémov v oblasti duševného zdravia, by ste mali kontaktovať svojho praktického lekára, ako prvú pomoc pri liečbe a praktický lekár by vám mal odporučiť najvhodnejší spôsob liečby.

V poslednej dobe získavajú popularitu a širšie uznanie aj z radov odbornej verejnosti, tiež rôzne druhy sugestívnych relaxácií,  ako účinná  liečba rôznych ľahších depresívnych stavov. Autosugestívna relaxácia sa v prvom rade snaží poukázať na samotné možné príčiny negatívnych pocitov a emócií, formou prirovnaní a s poukázaním na nezmyselnosť takto chápaného smerovania mysle a potom aj s poukázaním na východiská,  čím sa vlastne odstránia aj samotné príznaky depresie.

Liečba depresií pomocou autosugescie

Cieľom autosugescie, ako druhu liečby depresií je zamerať sa na príčinu problému a rozvinúť u pacienta lepšie zvládanie správania. Vo väčšine prípadov je zvyčajne vyvíjaný tlak  na zabudnutie, alebo potlačenie príčin depresie. Je ťažké zabudnúť na udalosť na vedomej úrovni. Práve preto je úlohou autosugescie obísť kritickú vedomú myseľ pacienta a pomocou správnych  sugescií presvedčiť nevedomú myseľ pacienta, aby vyvinulo tlak na vedomú myseľ a donútilo ju zmeniť svoje dlhodobo zaužívané nesprávne návyky, alebo správanie. Ak sa pomocou autosugescie podarí presvedčiť podvedomie pacienta, tak takýto pacient je na najlepšej ceste k uzdraveniu. To je totiž jediný spôsob, ako sa čo  najlepšie postaviť zoči-voči  problému, netváriť sa že problém neexitoval a raz a navždy sa ho úplne zbaviť.

Autosugestívna metóda totiž využíva priame spájanie sa s podvedomím pacienta, kde v hĺbke podvedomia sa snaží poukazovať na rôzne udalosti, ktoré mohli problém spôsobiť a potom správnymi sugesciami prepíše nesprávne zaužívané vzorce uložené v podvedomí pacienta. Týmto donúti pacientovo podvedomie, aby presvedčilo vedomie pacienta a vedomie tak pod nátlakom podvedomia zmení celkovo myslenie a správanie daného pacienta.  Autosugescia sa teda zaoberá možnými udalosťami, ktoré mohli spôsobiť, že pacient sa dostal do depresie a v konečnom dôsledku presvedčí pacienta, aby ignoroval dané udalosti (spúšťače), ktoré sú zodpovedné za daný stav. Cieľom autosugescie je zlepšiť pacientove sebavedomie, jeho sebaúctu, náladu a pomôcť mu získať späť svoju nezávislosť.

Rozlúčte sa so stresom a depresiami raz a navždy práve teraz !  STOP DEPRESIÁM A STRESU