Sugescia, je prenos myšlienky z mysle jedného človeka, do mysle alebo myslí iných ľudí, kde preberajúci s uvedenou myšlienkou súhlasí a následne danú myšlienku preberá, stotožňuje sa s ňou a skôr či neskôr ju považuje za svoj názor, teda za súčasť svojho vlastného myslenia a bytia.

Za pozitívnu sugesciu môžeme považovať pozitívny podnet alebo príkaz, formulovaný a vsugerovaný tak, aby obišiel kritickú myseľ daného človeka a oslovil priamo jeho podvedomie. Teda, aby bol vyvolaný zamýšľaný účinok samočinne, bez kritického uvažovania vedomej mysle a bez účasti vôle subjektu. Pozitívna sugescia sa môže chápať tiež aj ako hypnoterapeutický proces pozitívneho ovplyvnenia osobnosti, najmä teda jeho vnímania, myslenia a úsudku. Sugescie sa vkladajú priamo do podvedomia hypnotizovaného jedinca vopred pripravenými sugestívnymi, citovými, ale aj racionálnymi podnetmi na ktorých sa pred začiatkom hypnózy hypnotizér a hypnotizovaný subjekt vopred dohodli.

Čo je to sugestibilita?

Je to schopnosť preberania vyslovených sugestívnych myšlienok. Vo veľkej miere úspešnosť sugescií závisí hlavne na sugestibilite daného človeka. Podľa miery sugestibility sa potom volia vhodné spôsoby a postupy. Zároveň podľa toho sa potom volí aj správny postup zadávania sugescií.

Silná pozitívna sugescia vás môže zbaviť akéhokoľvek negatívneho rozpoloženia a v každom smere môže pozitívne ovplyvniť celý váš budúci život.

Všetky neustále sa opakujúce výroky a informácie, ako aj naše vlastné myšlienky, ktoré dennodenne vedome či nevedome vnímame sú vlastne sugesciami. Všetky tieto sugescie sa nezávisle od nášho vedomia ukladajú do nášho podvedomia. Všetko sú to vlastne vedomé  alebo aj nevedomé sugescie od ľudí, ktorých denne stretávame a komunikujeme s nimi. Alebo sú to autosugescie, teda naše vlastné myšlienky a úvahy, ktoré sa taktiež ukladajú do pamäte nášho podvedomia.  My o tom mnoho krát ani netušíme, ale je to proste tak.

Naše podvedomie sa tak stáva studňou našich vedomostí a intuície, ktoré potom dokážu vyprodukovať tie najlepšie, ale aj tie najhoršie pohnútky smerovania vývoja našej osobnosti. Náš život sa potom následne vyvíja  v závislosti na tom, na čo sa silnejšie zameriavame, na čo sústreďujeme väčšiu pozornosť, čo často počúvame, čo si často opakujeme alebo s ktorými myšlienkami sa naše vedomie najviacej stotožňuje.

Vedecké štúdie nám ukazujú, že podvedomie tvorí viacej, ako 80% našej mysle a ovláda 96% až 98% nášho správania  alebo vnímania.  Logicky potom platí, že čím viac sa budeme snažiť preprogramovať naše podvedomie žiadaným smerom, tým väčšiu kontrolu nad naším životom získame. Ak sa pozrieme na vedomie a podvedomie ešte aj z iného uhla pohľadu, tak vlastne môžeme povedať, že každý človek má vlastne dva svoje vlastné JA.

Tým prvým JA je vedomie, ktoré vedome zbiera určité triedené informácie a buď si ich chce zapamätať, alebo nie. V určitej miere je naše prvé JA inteligentné a dokáže sa radovať, smútiť, kritizovať, súhlasiť alebo nesúhlasiť alebo robiť čokoľvek iné, ale zároveň je to len akýsi triedič- kritik, ktorý triedi všetky prichádzajúce informácie s ktorými sa vedome chce alebo nechce stotožňovať.

To, čo sa ukrýva pod týmto vedomím, je naše podvedomie. Je to veľmi hlboké a veľmi dôležité naše druhé JA, ktoré si pamätá všetky naše životné skúsenosti a udalosti – tie šťastné, aj tie menej šťastné, ukladá všetky naše emócie, zvuky, farby, chute a iné pocity. Vďaka tomu, že si naše podvedomie pamätá aj tie nie príliš príjemné chvíle, bolesti  alebo nebezpečenstvo, dokáže nás do budúcnosti aktívne chrániť, ale aj plniť naše vedomé „dobré, ale aj tie zlé“ želania. My sami svojou vedomou mysľou mu tieto želania ( príkazy ) vedome či nevedome zadávame.

Určite poznáte rozprávku o Aladinovej  lampe. Je to presne tak, ako keby Vaše vedomie bolo tým Aladinom a Vaše podvedomie tým Ginom zavretým vo fľaši. Vo Vašom vedomí sa denne dejú procesy, ktoré vyslovujú mnoho prianí, ale zároveň aj mnoho pochybností o ich naplnení.  Do Vašej vedomej mysle preniká denne mnoho myšlienok a sugescií od iných ľudí, ktoré Vaše vedomie vedome  alebo nevedome preberá. A potom je tu ten vypustený Gin , (Vaše podvedomie) , ktoré akoby na želanie plní všetko to, čo Vaše vedomie preciťuje, vyslovuje.  Teda, ak si poviete : „To auto chcem, je veľmi pekné“  a zároveň si poviete „ ale nemám na to peniaze, nikdy ho mať nebudem, lebo toľko peňazí nikdy nedám na kopu“, tak v tomto prípade Vaše podvedomie v prvej chvíli začalo pracovať na tom, aby sa splnil Váš sen a aby bolo auto čo najskôr Vaše, avšak zároveň započul druhý, dokonca precítenejší príkaz, že auto nikdy nebudete mať, lebo nikdy nebudete naň mať peniaze. Podvedomie, Váš osobný Gin, v ten moment okamžite upustí od toho, aby Vám vytváral podmienky k získaniu toho auta a okamžite začína pracovať na tom, aby pre Vás vytvoril také podmienky, ktorým ste dali väčšiu silu, teda v tomto prípade začne pracovať na tom, aby ste nikdy nemali také auto, aby ste nikdy nemali peniaze na to auto. Takže je veľmi potrebné dávať veľký pozor, lebo aj to Vaše podvedomie pracuje presne takto!!

Ak sa Vám niekto snaží vysvetliť, že existujú náhody, potom sa tento človek zameriava na svoj vonkajší obal (na svoje vedomie) a o svojom podvedomí nemá ani najmenšie poňatie. Všímajme si, že ľudia, ktorí „veria“ na náhody, nikdy nedosiahli veľkého úspechu  alebo uspokojenia. Spoliehať sa na náhodu, je ako čakať na vlak o ktorom vieme, že nikdy nepríde.

Všetky naše želania, lásky, pocity, šťastie, radosti  alebo emocionálne bolesti, to všetko sa rodí v našom hlbokom vnútornom jadre menom podvedomie. Aby som ale neustále nediskutoval len o tom, čo podvedomie je alebo nie je, pozrieme sa na to, ako za určitých podmienok dokážeme zmeniť svoj život ovplyvnením svojho podvedomia pomocou sugescie a autosugescie.

Keď som prvýkrát započul slovo sugescia a autosugescia, vybavilo sa mi niečo, ako že „stokrát opakovaná myšlienka sa stane realitou“, ale nepredbiehajme.

Láska a viera hory prenáša.  (Nádherné porekadlo)

Aby sme dokázali zmeniť náš život  alebo si do neho pritiahli presne to, po čom túžime, mali by sme si ujasniť čo je to, čo chceme pritiahnuť. Je to konkrétna osoba, láska, automobil, nový telefón, zdravie  alebo určité množstvo peňazí?

Stanovte si jasný cieľ a nájdite pre neho to najstručnejšie slovo, alebo frázu.

Hneď ako vieme po čom túžime, sformulujeme si takú vetu, ktorá nám vyhovuje. Ak túžite do svojho života pritiahnuť veľa peňazí, môžete to urobiť takto:

Mám veľa peňazí a ďalšie pravidelne prichádzajú.
Som majiteľom bankového účtu, na ktorom mám stále vyššiu sumu peňazí.
Som strašne rád, že mám veľa peňazí, ktoré stále prichádzajú.

Tieto vety si môžete opakovať každý deň –  ráno hneď po prebudení a potom večer, malú chvíľku pred zaspaním. Môžete si ich opakovať tak často, ako to len bude možné , kedykoľvek a kdekoľvek. Nahlas aj v duchu. Toto je veľmi dobrý spôsob na pritiahnutie si do života práve to, čo si naozaj želáme. A však jednoduché omieľanie si týchto fráz, resp. afirmácií vám bude presne toľko platné, ako to čakanie na ten vlak čo nikdy nepríde. A môže sa stať práve to, že si do života pritiahnete presný opak tej situácie, ktorú očakávate. Sú to len prázdne slová, ktoré nemajú žiadnu energiu a teda ani žiadnu silu .

Uvedené afirmácie je potrebné vnútorne precítiť, dodať im nadšenie a emócie. A podarí sa vám to len vtedy, keď sa s nimi dokážete stotožniť vo vlastnej vizualizácii. Následne daný dej prežijete vo svojich predstavách a stotožníte sa s nimi ako s prežitkom, na ktorý si už len spomínate. (Aké to vtedy bolo, keď sa to všetko začalo meniť…?) Tiež,  je žiadúce tieto Vaše výroky podfarbiť určitými emóciami. Cítiť sa nadšene pri pomyslení na to, ako váš bankový účet postupne narastal tak, že je na ňom už dostatočný objem peňazí. Skôr či neskôr budete aj zaspávať, ale predovšetkým aj vstávať s myšlienkou:  „Aký je to dobrý pocit, mať viacej a stále viacej a viacej peňazí. Môžete preciťovať, ako váš účet vtedy stále narastal a aj do dnes stále narastá.  Veľa vecí si už môžete dovoliť. “

Veľký bádateľ v oblasti psychológie „Napoleon Hill“ niečo také pomenoval vo svojej knihe „Myslením k bohatstvu“ posadnutosťou. Pokiaľ po daných peniazoch skutočne túžite, spokojne buďte posadnutí.  Pokiaľ, ale sami na sebe pozorujete, že veľmi často hľadáte negatívnu stránku života, udalostí alebo inej osoby, okamžite sa presmerujte inam, teda svoje myslenie presmerujte do pozitívnych stránok života. Takáto negatívna posadnutosť by rozhodne nebola vhodná.

Nie nadarmo sa hovorí: „Neočakávajte problémy, pretože ony majú tendenciu nesklamať“. Autorom je opäť spomínaný Napoleon Hill. Verím, že dôležitosti tohto citátu rozumiete.?

Smejte sa, radujte sa, ďakujte za peniaze, buďte za ne vďační, ako keby ste ich už mali v rukách, alebo ako keby ste ich už utrácali. Áno, peniaze síce ešte ešte len prichádzajú, ale len si skúste predstaviť, že už sú na Vašom účte alebo, že si ich z neho práve vyberáte. Správajte sa tak, ako by tu už boli. Vsugerujte si to. Opakujte si vyššie uvedené frázy (afirmácie) tak dlho, kým tomu nezačnete sami veriť a verte mi, že Vaše podvedomie Vás nesklame! Nedokážete to? (Dobrá rada= použite hypnózu!)

Ako náhle budete tieto podstatné kroky dodržiavať, začne sa tým meniť Vaše podvedomie. Vo Vašom podvedomí sa začnú meniť všetky doterajšie vzorce ohľadom peňazí. Dávate mu informáciu, že túžite byť veľmi bohatí a ono sa podľa týchto informácií začne správať. Nie hneď, ale ak tomu budete veriť a vydržíte, tak čoskoro (záleží to len a len od viery a  „hypnotickej“ sily vašej myšlienky) sa okolo Vás začne objavovať veľa príležitostí, na ktorých budete zarábať stále viac a viac peňazí. Vaše podvedomie Vás k tým peniazom čoskoro aj dovedie.

Začnete v duchu častejšie vídať ako pracujete s veľkými sumami peňazí, budete o tom stále viacej rozprávať, Vaša myseľ sa tým bude zaoberať, bude tak silno sústredená na bohatý život s absolútnym nadbytkom peňazí, až jedného dňa nájde spôsob, ako Vám dať ešte viac peňazí, ako by ste dnes boli vôbec schopní predvídať aj v tých najfantastickejších snoch. Sústreďujte sa na dané peniaze a bohatý život tak často, ako len môžete. Nesnažte sa prísť na to, že prečo momentálne nemáte peniaze a že nemajú odkiaľ prísť  alebo že si ich nezaslúžite. Absolútne nepochybujte, verte,  že to už prichádza a verte, že je to už tu!!. Stačí túžba a keď sa situácia objaví, vtedy nezaváhajte, pevne sa chyťte situácie a peniaze sa ukážu ! Verte ! Nedokážete to? (Dobrá rada= použite hypnózu!)

Takýmito myšlienkami si svoj cieľ približujete. Pevne verte (nedúfajte, ale verte so stopercentnou istotou), vizualizujte si svoj cieľ, ako by to už bola realita. Opakujte si vyššie zmienené frázy (afirmácie) dodajte im správne emócie, vložte do nich energiu túžby a hlavne kontrolujte si Vaše slová, lebo všetky slová majú veľký význam a veľký vplyv na Váš život. Nedokážete to? (Dobrá rada= použite hypnózu!)

Vizuálne, čo najčastejšie prežívajte tú najúžasnejšiu svoju budúcnosť tak, ako by ste ju prežívali práve v tejto prítomnosti alebo sa na ňu pozerali z budúcnosti! To najlepšie je Vám na dosah a predovšetkým … je to zadarmo!  Nedokážete to? Kontaktujte ma.

Akreditovaný športový masér a hypnoterapeut

Vladimír Pavko

mobil: 0917 210 970

email: vladimir.pavko.st@gmail.com