Vedeli ste, že ZEP TEPI v doslovnom preklade znamená NOVÁ DOBA, NOVÝ ČAS alebo NOVÝ ZAČIATOK ?

Človek by mal najviacej svojho času a energie venovať tomu, aby sa naučil ovládať sám seba. Ten kto ovláda sám seba, je mocnejší než všetci mocní tohoto sveta.
Najskôr sa človek naučí ovládať svoje myšlienky. S touto schopnosťou je potom dostatočne vyzbrojený na to, aby sa vydal do džungle svojich vlastných pocitov a emócií a postupne sa stal jej kráľom. Ten, kto má v moci svoje myšlienky a emócie, ten sa stane aj pánom svojho tela. A kto ovláda svoju myseľ, dušu a telo, ten ovláda aj svoj život a osud! Áno, vyžaduje si to silnú dávku odhodlania vydať sa na tú cestu. Jedno je ale isté: celá tá cesta začína vo Vašej myšlienke a vo Vašom rozhodnutí!
Neexistuje žiadny stres ani depresia. Existujú len stresujúce a depresívne myšlienky. A myšlienky môžeme zmeniť. (Louise L. Hay)
Aj keď často nemôžeme ovplyvniť, čo sa okolo nás deje, vždy môžeme ovplyvniť to, ako sa cítime. A to, ako sa cítime, ovplyvňuje to, čo k sebe priťahujeme. Ľudia, ktorí tvrdia, že svoje myšlienky neovplyvníš, sa to jednoducho ešte len nenaučili. Áno, to rozhodnutie vyskúšať novú cestu nemusí byť ľahké, môže byť plné Vašich vlastných domnienok a rôznych pochybností, ale to vôbec neznamená, že je to nemožné!

Neveríte, že zmenou svojich myšlienok, môžete zmeniť svoje vnútorné pocity a emócie?   Autosugescia.sk